Inaktiv

Me søkjer etter våkande nattevakt ved Peraplassen bufellesskap i 75,79% stilling.

Arbeidsgiver
Osterøy kommune
Stillingstittel
Me søkjer etter våkande nattevakt ved peraplassen bufellesskap i 75,79% stilling.
Frist
31.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillinga
 • Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemningar. Me har no ledig fast våkande nattevakt i 75,79% stilling ved Peraplassen bufellesskap. Stillingen er i arbeidsplan med arbeidshelg kvar 4. helg.Vi søkjer etter deg som ynskjer å bidra til trygghet og heilskapleg omsorg til våre tjenestemottakarar. Du må vere pliktoppfyllande, tålmodig, rolig, strukturert. Du må vere god på å skape tillit og bygge relasjonar. Du vil få moglegheit til å delta i eit godt kollegialt arbeidsmiljø som ynskjer det beste for våre tjenestemottakarar.
Arbeidsoppgåver
 • Sikre at tenestemottakar får naudsynt bistand i henhold til vedtak, forskrift og retningslinjer.
 • Følgje tilsynsrutine på natt.
 • Delta i faglig arbeid rundt tenestemottakar.
 • Journalføring. Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk.
 • Oppfølging av psykisk og fysisk helsetilstand.
 • Praktiske oppgåver i bustaden.
 • Andre delegert oppgåver gjeve av leiinga i eininga.
Vi tilbyr
 • Ein fagleg utfordrande stilling
 • Gode påverknadsmuligheter
 • Eit støttande og inkluderande arbeidsmiljø
 • Faglig veiledning
 • Løn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsvillkår
Kvalifikasjonskrav
 • Fortrinnsvis gyldig autorisasjon med relevant fagbrev innen helse, oppvekst eller omsorgsfag.
 • Ynskjeleg med erfaring i forebygging og handtering av utfordrende atferd.
 • Erfaring frå arbeid med mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.
 • Gode kommunikasjonferdigheter og samarbeidsevner.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • Førarkort klasse B
 • Dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarande B1. Gjeld ikkje søkjere med skandinavisk språk som morsmål.
Kven er du?
 • Fagleg engasjement er ei føresetnad
 • Du må vere ein god lagspelar og bidra aktivt til å ivareta eit godt arbeidsmiljø
 • Du må vere ansvarsfull, tålmodig og tåle stressande situasjonar
 • Du må vere sjølvstendig
 • Du må vere trygg på deg sjølve og handtera uforutsette situasjonar med ro og trygghet
 • Du er oppteken av å ha eit tett og godt samarbeid med kollegaer, pårørande og andre samarbeidspartnarar.
 • Du må ha evne til å skape trygghet og tillit.
 • Du må ha ei løysningsorientert tilnærming til utfordringane i arbeidet
 • Personleg egnethet vil bli tillagt stor vekt
Offentleg tenestepensjon

I denne stillinga har du rett på ei av Noregs sikraste pensjonsordningar: offentleg tenestepensjon. Der dei fleste tenestepensjonar berre utbetalast i 10 år, er offentleg tenestepensjon ei utbetaling som varar frå den dagen du sluttar å arbeide - og livet ut!

Pensjonen inkludera og uføre- og etterlattepensjon dersom noko uventa skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du og medlemspris og gunstige betingelsar på ei rekke bank, forsikring og spareproduktar!

Sjå vår Pensjonsguide for meir informasjon om kva for godar du som tilsett i Osterøy kommune får med deg!

Anna informasjon

Intervju vert planlagt gjennomført 6. juni.

Dersom du får tilbod om stillinga må du legga fram politiattest som ikkje er eldre enn 3mnd

Kommunen har 6mnd prøvetid ved tilsetting.

Sektor
Offentlig
Sted
Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
353267255
Sist endret
16. mai 2024 10:44