Ambulansearbeider

Arbeidsgiver
Klinikk for prehospitale tjenester, Namsos ambulansestasjon
Stillingstittel
Ambulansearbeider
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Klinikk for prehospitale tjenester (KPT) består av tjenesteområdene AMK Helse Nord-Trøndelag, Ambulansetjenesten og Pasientreiser. Klinikken har ca. 250 ansatte

Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF består av fem ambulanseområder.

Ambulanseavdelingen har samlet ca. 120 årsverk og i overkant av ca. 160 faste medarbeidere inkludert lærlinger.

Namsos ambulansestasjon har 2 døgnambulanser som utfører ca. 2700 oppdrag pr. år fordelt på ca. 175 000km.

Ambulansearbeider 100 % vikariat i perioden 02.09.24 - 02.03.25

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Ved tilsettingen vil det bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper og egnethet i trå med krav i utlysningen.Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i stasjonens turnusplan
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift
 • Det må påregnes disponeringer og fleksibilitet i arbeidsplan/turnus for å dekke bemanningsbehov og kompetanse uavhengig av arbeidsted.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider eller autorisasjon som paramedisiner
 • Krav om å bestå fysisk test, ref. Regional kompetanseplan.
 • Førerkort klasse C1 og utrykningsbevis kode 160.
 • Plettfri vandel og godkjent politiattest.
 • Inneha eller være villig til å bestå formelle krav om farmakologikompetanse, ref. Regional kompetanseplan
 • Inneha eller være villig til å ta nivå II sertifisering.
 • Inneha eller være villig til å tilegne seg veilederkompetanse.
 • Tilfredsstille språkkrav tilsvarende B2 C1 utarbeidet av Europarådet.
 • Beherske IKT som verktøy.
 • Vaksinert for Covid 19
 • Følge vaksinasjonsprogrammet for Helse Nord-Trøndelag HF

Personlige egenskaper

 • God psykisk helse og psykisk skikkethet for utførelse av ambulanseoppdrag
 • Personlig egnethet med tydelig vekt på evne til til god kommunikasjon, samarbeid og veiledning
 • Evne og vilje til å skape gode faglige arenaer, samt refleksjon knyttet til praksis
 • Gode evner til å drive systematisk kvalitetsarbeid, erfaringsdeling og undervisning
 • Være løsningsorientert, positiv og engasjert
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Inneha ansvarsbevisste holdninger, og være en god rollemodell
 • Gode evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig meget engasjert, med god evne til å se nye løsninger og å bidra til videreutvikling av tjenestene
 • God evne til å opptre ryddig og tillitsskapende i forhold til rolle, oppgaver, ansvar og system
 • Et verdigrunnlag i tråd med HNT sine verdier; trygghet, kvalitet og respekt

Vi tilbyr

 • En faglig interessant og utfordrende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Avlønning jfr. gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Kjell Erik Hofstad, Seksjonsleder, 473 01 833, kjellerik.hofstad@helse-nordtrondelag.no

Einar Ånonli, Seksjonsleder, 45603919, einar.anonli@helse-nordtrondelag.no

Arbeidssted

Industrivegen

Namsos

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for prehospitale tjenesterReferansenr.: 4813098910

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Søknadsfrist: 09.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Industrivegen, 7803 Namsos
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Annet
FINN-kode
353248138
Sist endret
16. mai 2024 10:24