Arbeidsleiar

Arbeidsgiver
Austrheim kommune
Stillingstittel
Arbeidsleiar ved Austrheim Arbeid- og aktivitetssenter
Frist
29.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillinga

Austrheim arbeids- og aktivitetssenter er eit tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med ulik funksjonshemming.

Hovedmålsettinga er at kvar enkelt deltakar skal få eit godt tilrettelagt tilbud ut i frå sine eigne forutsetninger, og skal bidra til ein meiningsfull kvardag med kjekke og meiningsfulle arbeidsoppgåver og aktiviteter.

Lokalet er lokalisert i nærleiken til Vestlia omsorgsbustader, så brukargruppa har kort vei til jobb idag.

Pr. idag er det 6 personar som mottar tenester ved Austrheim arbeids og aktivitetssenter.

Austrheim Kommune har heiltidskultur, og stillinga kan aukas til 100 % ved å knytte til ei arbeidshelg i eininga.


Arbeidsoppgåver
 • Planlegging og koordinering av den daglege drifta på arbeids- og aktivitetssenteret
 • Tilrettelegge og organisere arbeidet for brukar. Gi brukarane nødvendig veiledning og opplæring
 • Utarbeide arbeidsplan og dagsplan for brukarane
 • Meiningsfull arbeidskvardag for den enkelte
 • Motivere og leia brukare gjennom dagen
 • Styrke den einskilde sin medverknad og sjølvråde
 • Tverrfagleg samarbeid med ekstern og interne partar
 • Gjennomføre trivselssamtale med brukarane
 • Samarbeidsmøte med driftskoordinator om planlegging rundt den enkelte brukar
 • Kundekontakt, herunder inngå avtaler om salg av tenester

Vi tilbyr
 • Ein aktraktiv og spanande arbeidsplass
 • Være med å utvikle eit Arbeid- og Aktivitetssenter for framtida
 • Austrheim-modellen - Stipend, rekruttering og tilsettordning
 • Moglegheit for støtte til videreutdanning
 • Attraktive arbeidsvilkår
 • Løn etter avtale

Kvalifikasjonskrav
 • Helse-/sosialfagleg eller pedagogisk utdanning på høgskule/fagnivå.
 • Interesse for, og ønskeleg med arbeidserfaring frå arbeidsretta aktivitetar
 • Erfaring frå drift og koordinering av tenester til personar med utviklingshemming
 • God kjennskap til gjeldande lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk
 • Krav om førerkort klasse B
 • Erfaring med utviklingshemmede/mennesker med nedsatt funksjonsevne, og opplæring/tilrettelegging på arbeidsplass

Sektor
Offentlig
Sted
Sætremarka 2, 5943 Austrheim
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
353199686
Sist endret
16. mai 2024 10:20