Prosjektleder/rådgiver

Arbeidsgiver
34010 - Mestringstilbud psykisk helse og rus, Asker kommune
Stillingstittel
Prosjektleder/rådgiver
Frist
04.06.2024
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Vi søker en engasjert medarbeider for å lede prosjektet med å starte mottak for psykisk helse- og rustjenester og etablere rask rus- og avhengighetshjelp som nytt lavterskeltilbud.

Virksomheten psykisk helse og rus gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller lang varighet, og behandling av begynnende og milde psykiske helse- og rusproblemer.

Virksomheten består av flere avdelinger og gir et variert tjenestetilbud, avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte råd og veiledning, kurs, behandling, praktisk hjelp, ambulant oppfølging, omsorgsbolig og forskjellige aktivitetstilbud. Virksomheten organiserer og leder kommunens psykososiale kriseteam, og i tillegg kommunens evakuerte- og pårørendesenter i krisesituasjoner.

Vi er en virksomhet i utvikling for å imøtekomme innbyggeres behov for tjenester, og spiller på lag med brukere om målrettede tjenester som hjelper den enkelte til et selvstendig liv.

Asker kommune har fått tilskudd fra Statsforvalteren til å etablere rask rus- og avhengighetshjelp som nytt lavterskeltilbud for innbyggere i Asker kommune med begynnende rus- og avhengighetsutfordringer. Tilbudet er planlagt som et fireårig utviklingsprosjekt med mål om implementering i drift. Rask rus- og avhengighetshjelp vil benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling, slik som for eksempel motiverende intervju, kognitiv terapi og veiledet selvhjelp.

I tillegg vil vi gjennomføre pilot for å starte eget mottak i oppfølgingstjenesten sør. Oppfølgingstjenesten består av to avdelinger, oppfølgingstjenesten nord og sør, som tilbyr hjelp til innbyggere over 18 år som har moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer. I dag gir avdelingene tjenester etter vedtak og henvendelsene går gjennom kommunens bestillerenhet, velferdsforvaltningen. Oppstart av mottak i oppfølgingstjenesten sør er planlagt som et lavterskeltilbud for å ivareta kartlegging og oppfølging. Formålet med etablering av mottak er å sikre at innbyggere som er i behov av behandling og rehabilitering for moderate til alvorlige psykisk helse- og rusutfordringer får dette uten unødig opphold.

Begge prosjektene har felles formål og skal samarbeide tett. Vi ser det derfor som formålstjenlig at en person har ansvar for å lede begge utviklingsarbeidene.

Tilbudene skal tuftes på recoverorientert praksis og utvikles i tråd med innbyggernes behov og tilbakemeldinger.

Vi søker en medarbeider til å lede prosjektene

 • 100% stilling
 • Stillingen er midlertidig i et år, med mulighet for forlengelse ved videre tilskudd etter første år.
 • Rask rus- og avhengighetshjelp vil ha lokasjon i Asker sentrum, Slemmestad og Sætre.
 • Mottak i oppfølgingstjenesten sør har base i Sætre.
 • Leder for prosjektene vil få ansvar for å utvikle tilbudene i nært samarbeid med medarbeidere og avdelingsleder i oppfølgingstjenesten sør, og medarbeidere i prosjektet for rask rus- og avhengighetshjelp.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle mottak og lavterskeltilbud i tett samarbeid med leder og kollegaer.
 • Utarbeide interessentanalyse, gevinstrealiseringsplan og prosjektplan.
 • Planlegge relevante målindikatorer i prosjektet.
 • Planlegge og koordinere opplæringstiltak.
 • Utarbeide relevante rutiner og maler.
 • Gjennomføre evalueringer og rapporteringer knyttet til utvikling av tilbudet.
 • Samarbeide med relevante samarbeidspartnere og kompetansesentre om utviklingen av mottak.
 • Rapportere til styringsgruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, minimum på bachelornivå. Ønskelig med videreutdanning eller master, innen helse -og sosialfag, samfunnsvitenskap, prosjektledelse eller organisasjon- og tjenesteutvikling.
 • Relevant erfaring fra fagfeltene psykisk helse og rus.
 • Erfaring innen prosjektledelse- eller annet utviklingsarbeid.
 • Erfaring med og kunnskap om recoveryorientert praksis.
 • Erfaring fra arbeid med lavterskeltilbud er en fordel, men ikke et krav.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Førerkort for bil.

Personlige egenskaper

 • Stort engasjement for målgruppen, og for å bidra til å bygge opp gode tjenester for innbyggerne i Asker kommune.
 • Vitebegjærlig og som følger med på utviklingstrender innen fagfeltet.
 • Stor grad av refleksjonskompetanse og trives med å drøfte faglige problemstillinger med kollegaer.
 • God på å samarbeide, og jobbe selvstendig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Samarbeid med erfarne og engasjerte kollegaer, i et godt arbeidsmiljø.
 • Spennende mulighet til å påvirke utviklingen av nye tilbud.
 • Mulighet for kurs og faglig kompetanseheving.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til avtale og kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Pernille Fjørtoft, +47 98251556

Arbeidssted

Erteløkka 3

1384 Asker

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Asker kommuneReferansenr.: 4812637454

Stillingsprosent: 100%

Midlertidig

Startdato: 26.08.2024

Søknadsfrist: 04.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Erteløkka 3, 1384 Asker
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Rådgivning, Konsulent
FINN-kode
353193551
Sist endret
16. mai 2024 10:10