Fagarbeider, våken nattevakt, fast 3 × 65-70 %

Arbeidsgiver
Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Stillingstittel
Fagarbeider, våken nattevakt, fast 3 × 65-70 %
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Det søkes etter 3 × våken nattevakt (helsefagarbeidere) til avdeling på Langenesåsen. Tusnusordningen er våken natt, med arbeid hver tredje helg.

Vi flytter inn i et helt nytt bygg og utvider med flere beboere. Her får du sjansen til å være med å utvikle avdelingen fra begynnelsen. Avdelingen gir tjenester til beboere med komplekse og sammensatte behov. Det arbeides med omfattende vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Det er høy bemanningsfaktor i avdelingen, og det er døgnkontinuerlig arbeid. Arbeidssted er for tiden Langenesåsen.
Tiltredelse skjer etter avtale.Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer oppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid, med fokus på å styrke beboeres ressurser og gi beboere trygge rammer. Oppfølging av tiltak og planer knyttet til tjenestemottakere er en vesentlig del av jobben.
- Praktisk bistand.
- Opplæring av ansatte.
- Omsorg.
- Samarbeid med pårørende / verge, og andre involverte parter.
- Følge opp fagsystemet og gjøre endringer.
- Endre tiltak og planer, eksempelvis arbeidslister / daglige rutiner / miljøregler.
- Bruke journalsystemet som arbeidsverktøy.

Kvalifikasjoner

Det kreves autorisasjon for yrkesgruppene helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleier.

Søker må
- ha erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming/autismespekter. Erfaring fra psykisk helsearbeid kan være nyttig i denne avdelingen
- du må ha erfaring med, eller engasjement for, målrettet miljøarbeid
- ha engasjement for og evne til å jobbe etter de planer som foreligger på avdelingen
- kjennskap til og helst erfaring med arbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
- det er et krav at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og du må kunne benytte deg av data og tilsvarende som arbeidsverktøy
- kunne levere politiattest av nyere dato
- ha sertifikat for bil, klasse B
- grunnet arbeidets art er det viktig at du evner å være i situasjoner som både enkeltvis og over tid kanvære fysisk og/eller psykisk krevende.

Det er ønskelig med erfaring med
- pårørendesamarbeid
- Utarbeidelse av planer/miljøregler
- Å skrive i journalsystem
- Konflikthåndtering

Søker må gjennomføre og bestå e-læringskurset «Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming». Lenke til kurs: https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=273

Menn oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig dyktighet.
Søker må
- være trygg og fleksibel, med tydelig kommunikasjon
- ha evne til samarbeid med kolleger, bruker og pårørende
- være lojal mot miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt
- kunne stå i utfordrende situasjoner og/eller relasjoner over tid
- ha vilje til å stå på, og evne til å ta initiativ og være løsningsorientert
- ha evne til å gjøre vurderinger alene og sammen med kollegaer knyttet til problemstillinger som kan oppstå
- kunne jobbe i team
- ha evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
- ha evne og vilje til å se den enkeltes ressurser, og bidra til en Recoveryorientert tjenesteutvikling.


Vi tilbyr

Fadderordning.
Opplæring og veiledning.
Mulighet for faglig utvikling.
Tverrfaglig arbeidsmiljø.
Faglig veiledning fra andre- og tredjelinjetjenesten.
Dyktige kollegaer som jobber i team.
Lønn etter tariff.
Gode velferdsordninger.

Kontaktinformasjon

Victoria Haugland Toreskaas, Leder, 92830839

Arbeidssted4643 Langenes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4807365871

Stillingsprosent: 70%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
4643 Søgne
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
353192319
Sist endret
16. mai 2024 10:09