Helsefagarbeider

Arbeidsgiver
Verdal kommune, Melatunet omsorgsboliger og institusjon
Stillingstittel
Helgestillinger
Frist
28.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Bo og dagtilbudstjenesten består av 6 avdelinger, Vinkelen, Reinsholm Vest/Prost Brandtsvei, Lysgård, Arken arbeid og aktivisering, Avdeling Ringveg Nord og Melatunet omsorgsbolig og institusjon.Ved endringer på avdeling vil stillingen/deler av stillingen bli lagt i ressursbank. I ressursbank må man påberegne å jobbe på tvers av avdelingene ut fra behov, vi tar sikte på å løse vikarbehov med ansatte som er fast ansatt. Stillingen er per tiden ved Avdeling Melatunet omsorgsboliger og institusjon. 2x 15% helgestilling. Turnusene er tilknyttet omsorgsboligene. Turnusarbeid med arbeid tilsvarende 3.helg. Melatunet består av 15 omsorgsboliger og 1 institusjonsplass. Her er det tett samarbeid mellom avdelingene. Vi består av totalt 33 faste ansatte, som yter helse og omsorgstjenester og praktisk bistand etter vedtak. Her er det gode utviklingsmuligheter, og du vil få brukt dine kunnskaper og bli en del av et spennende og godt arbeidsmiljø. Som helsepersonell forventes det at du holder deg faglig oppdatert og søker nødvendig kunnskap. Ansatte må benytte de plattformene kommunen har besluttet er nødvendig for informasjonsflyt.


Arbeidsoppgaver

Beboerne mottar tjenester i henhold til vedtak fattet etter reglene i Helse og omsorgstjenesteloven.
Herunder helsehjelp og praktisk bistand.
Miljøarbeid og tillitsskapende arbeid står i fokus.
Velferdsteknologi
Pårørendesamarbeid

Kvalifikasjoner

Autorisert helsefagarbeider, studenter innen sykepleie eller vernepleieutdanning, assistenter kan bli vurdert.

Ønskelig med erfaring fra psykiatrien, men ikke en forutsetning.
Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha godt bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

· Gode IKT kunnskap

· God kjennskap til Helsepersonelloven

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss søkere med faglig engasjement, som kan jobbe selvstendig, strukturert, er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
Er god på selvledelse men liker også å jobbe i team
Har gode samarbeid og kommunikasjonsevner, behersker norsk skriftlig og muntlig.
Er flink til å bygge gode relasjoner. Samarbeid med andre faggrupper i avdeling og på tvers av avdelinger.

Bygger sitt arbeide på verdigrunnlaget til Verdal kommune med utgangspunkt i: Trygg, åpen og modig.
Må påberegnes å stå i situasjoner knyttet til adferd.
Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.
Politiattest må fremvises ved ansettelse.


Vi tilbyr

Vi tilbyr lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon

Lise-Marte Troset, Avdelingsleder, +47 41548741

Arbeidssted

Gamle Ferjeveg 2

7653 VERDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommuneReferansenr.: 4814259713

Stillingsprosent: 15%

Fast

Søknadsfrist: 28.05.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Gamle Ferjeveg 2, 7653 Verdal
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
353191958
Sist endret
15. mai 2024 12:50