Inaktiv

Vil du jobbe med å utvikle fremtidens kraftmarkedsmodeller?

Arbeidsgiver
Energisystem, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Analyse og kraftmarkedsmodell
Frist
29.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Kun de siste årene har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. Et mer integrert energisystem krever analyser av tettere integrasjon mellom ulike sektorer, og som tar hensyn til samspillet mellom kraftmarkedene i Norden og Europa.

Analyser og kraftmarkedsmodeller hjelper oss å forstå både korte- og langsiktige sammenhenger og
samspill mellom ulike drivere i markedet. Slike drivere kan være alt fra endringer i vær og markedsdesign, til brensel- og karbonpriser. For å kunne få en riktig forståelse av viktige utviklingstrekk og virkningene av ulike veivalg i kraftsystem og -marked, er det essensielt med gode modeller. Gode modeller muliggjør analyser av drivere i kraftsystem og -marked, og sammenhengene mellom disse, og sikrer en rasjonell utbygging av kraftnett og kraftproduksjon. Analyser og modeller danner også grunnlag for mer overordnede beslutninger om energipolitikken, og er viktig for veivalgene som gjøres i energipolitikken.

Vi ser etter en ny medarbeider som kan jobbe med fremtidens kraftmarkedsmodeller.
Du må ha erfaring fra modellering og gode kunnskaper innen programmering. Hvis du i tillegg har kunnskap om bruk av algoritmer eller databaser vil det være en fordel. Vi jobber mest i Python, Julia og GAMS. Vi ønsker også at du har god kunnskap om kraftmarkedet.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til modellering. Hos oss vil du være en del av et team
der arbeidsoppgavene vil være:

 • modellutvikling slik at NVEs modellapparat kan bedre håndtere fremtidige behov for analyser
 • forbedring og effektivisering av metoder og arbeidsprosesser rundt modellering og analyse i avdelingen, samt videreutvikling og vedlikehold av datagrunnlag og input til modellene
 • modellering av utvikling i kraftsystem- og marked i Norge, Norden og Europa
 • delta i dialog og kompetanseutveksling med eksterne aktører som driver med modellering og analyse
 • følge og påvirke utviklingen av kraftmarkedsmodeller

Kvalifikasjoner

Krav:

 • høyere utdannelse på masternivå eller doktorgradsnivå, for eksempel hvor fag innen energiteknologi, informatikk, samfunnsøkonomi og/eller elkrafttekniske og naturvitenskapelige fag inngår. Lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet kompetanse innen kraft- eller energisystem.
 • god erfaring med modellering, helst innen kraftmarked eller energisektoren
 • sterke ferdigheter innen programmering, for eksempel i Python, Julia eller GAMS
 • minimum 5 års arbeidserfaring
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

  Ønskelig/fordelaktig:
 • erfaring med digitalisering og systemutvikling
 • erfaring med dataanalyse eller databaser

Personlige egenskaper

 • du er engasjert og initiativrik, og finner nye løsninger på faglige utfordringer som vi i dag ikke har svaret på
 • du er analytisk og strukturert og har evne til å sette seg inn i krevende problemstillinger på egen hånd
 • du deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag
 • du trives både med å jobbe i team og alene
 • du er samfunnsengasjert og har lyst til å påvirke samfunnsutvikling

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder.
Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene seniorrådgiver (1364) eller over-/senioringeniør (1087/1181). Endelig innplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller minoritetsbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.


Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.

Kontaktinformasjon

Magnus Buvik, Fung. seksjonssjef, 99266540

Benjamin Stabell, HR-kontakt, +47 91192023

Arbeidssted

Middelthuns gate 29

0368 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Referansenr.: 4815413150

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 29.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Stillingsfunksjon
Analyse, Rådgivning, Annet
FINN-kode
353190699
Sist endret
16. mai 2024 10:06