Inaktiv

Økonomirådgiver

Arbeidsgiver
Malvik kommune
Stillingstittel
Økonomirådgiver
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen

I kommunedirektørens fagstab er det ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver.

Vil du ha en viktig rolle i økonomiske plan- og analyseprosesser i en vekstkommune med høyt aktivitetsnivå og stort press på tjenestene? Vi har sterkt fokus på digitalisering og tjenesteutvikling, og leter etter deg som kan bidra til at vi kan arbeide mer prosessorientert.

Du er en erfaren medarbeider som kan bidra til å løfte økonomiområdet, lage strategiske planer og overordnede økonomiske analyser. Stillingen vil ha en viktig rolle i de økonomiske planprosessene og vil også være sentral i økonomioppfølgingen. Du må være strukturert, analytisk, samarbeidsorientert og kunne skape gode relasjoner med alle i ledelsen og i organisasjonen for øvrig.

Stillingen er plassert i Kommunedirektørens fagstab, som bl.a. har ansvaret for økonomi og virksomhetsstyring. Du vil arbeide tett med økonomisjefen, samt Kommunedirektøren og kommunalsjefene. Malvik kommune har et årsbudsjett på over 1,4 milliarder kroner og det er sterkt fokus på budsjettering, styring og rapportering

Kommunedirektørens fagstab er en del av organisasjonsavdelingen som ledes av organisasjonssjef, og består av ca. 45 ansatte der 16 er plassert i fagstab. Vår primære oppgave er å være støttetjeneste for de tjenesteproduserende enhetene i kommunen.


Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag som kan bidra til å utvikle gode metoder og prosesser for økonomistyring
 • Plan og analysearbeid knyttet til arbeidsprosesser på tvers av tjenesteområdene
 • Utarbeide budsjetter og økonomirapporter til administrative og politiske beslutningstakere
 • Utviklings- og forbedringsarbeid
 • Veiledning og oppfølging av tjenesteområdene
 • Andre arbeidsoppgaver kan påregnes etter behov

Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning innenfor økonomi, fortrinnsvis på masternivå.
 • Erfaring innenfor kommuneøkonomi med særlig vekt på budsjett- og økonomiplanarbeid
 • God innsikt i kommunalt inntektssystem og skatt
 • God rolleforståelse med evne til å håndtere kompleksiteten i samspillet mellom faglige, administrative og politiske prosesser
 • Innsikt i og erfaring med bruk av digitale budsjetterings- og rapporteringsverktøy som f.eks. Visma og Framsikt
 • Meget gode Excel-kunnskaper (som du liker å dele med andre)
 • Meget god fremstillingsevne på norsk både skriftlig og muntlig. Det er en stor fordel om du har erfaring med å skrive politiske saker

Ønsket praksis:

 • Relevant erfaring fra kommunal sektor vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Utpreget analytiske evner og er strukturert
 • Evne til å se gode strategiske og taktiske grep i økonomistyringen
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter – dette betyr at du er god til å beskrive og formidle økonomi og andre relevante tema for ansatte og ledere
 • Kvalitets- og utviklingsfokus
 • Motivert, selvstendig og stor gjennomføringsevne
 • Du har et godt overblikk, samtidig som du trives med å gå ned i detaljene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle offentlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr
 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Som ansatt vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger, offentlig tjenestepensjon, som er en livslang ytelse. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold.


Sektor
Offentlig
Sted
Torggata 7, 7550 Hommelvik
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap, Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering, Økonomi og regnskap / Controller
FINN-kode
353189882
Sist endret
16. mai 2024 10:03