Vil du bli en del av verdens kjekkeste arbeidsplass?  

Arbeidsgiver
Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap, Stavanger kommune
Stillingstittel
Vil du bli en del av verdens kjekkeste arbeidsplass?
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vil du utvikle deg faglig og ha det gøy mens du gjør det? Ønsker du å bli en del av noe litt annerledes?

Vi har ledig 100% stilling i vikariat fra dags dato ut desember 2024, med muligheter for forlengelse. Stillingen inngår i turnus, med langvakter hver 4. helg.

Solborg bofellesskap åpnet i mars 2022, og består av 11 selveide leiligheter, og er det første bofellesskapet i Stavanger hvor beboerne eier leilighetene sine selv. Beboerne er i aldersgruppen 28- 31 år, og lever et aktivt og sosialt liv. På Solborg har vi en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som gir beboerne bistand ut fra den enkeltes behov, og bruker aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

Søkere må kunne identifisere seg med virksomhetens visjon og mål, være aktive og ha beboeres livskvalitet i fokus.

Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig, dermed kan søkere bli vurdert og kontaktet fortløpende.Arbeidsoppgaver

Du skal i stillingen som fagarbeider/ vernepleier/ miljøterapeut;

Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.

Aktivt delta sammen med beboerne i ulike typer sport (som bla. ski og svømming), teater og andre fritidsaktiviteter.

Påse/bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger, og at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte med en høy etisk standard.

Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.

Dokumentere i journalsystemet CosDoc

Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail, Teams og registreringer i cos doc.

Ivareta primær- og sekundærkontaktansvar

Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. Vernepleier vil få ansvar for medisinsk oppfølging av beboerne.

Kvalifikasjoner

Du har helse og sosialfaglig utdanning som f.eks helsefagarbeider, vernepleier, barnevernspedagog, ergoterapeut, sosionom eller lignende.

Andre med erfaring fra arbeid i bofellesskap med mennesker med psykisk utviklingshemning er også velkomne til å søke.

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig på norsk for å kunne imøtekomme beboernes behov.
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2.

Det er et krav at de som ansettes kan delta aktivt i ulike typer sport og fritidsaktiviteter sammen med beboerne

Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.

Det er ønskelig med erfaring fra dokumentasjon i cos doc, og erfaring/ kjennskap til PAS og MAP.

Har evne til å iverksette og gjennomføre ideer og nye tiltak.

Kjennskap eller erfaring med bruk av tegn til tale er ønskelig.

God IT kompetanse for å kunne lære/ veilede og hjelpe beboerne.

Det er ønskelig at du er opptatt av/ interessert i ernæring og fysisk fostring.

Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.


Personlige egenskaper

I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker. Du må også ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team. Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.


Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi skaper en trivelig arbeidsplass hvor vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt, og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Du viser respekt og omsorg, og er åpen og vennlig overfor mennesker som er annerledes enn deg selv. Du er også opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.

Personlige egenskaper og egnethet er avgjørende.

Vi tilbyr

En aktiv og variert arbeidsdag sammen med engasjerte, motiverte og erfarne kollegaer i et godt og trygt arbeidsmiljø

Ansvar, involvering og delaktighet

God opplæring og oppfølging; bl.a fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler med leder

Fag- og kompetanseutvikling, herunder kurs i og MAP, PAS, kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.

Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitetsmøter, nattevaktmøter og fagdager.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem. Det er gode bussforbindelser og muligheter for parkering utenfor boligen.

LØNN:

Helsefagarbeider stillingskode 707600: Årslønn etter tariff

Vernepleier stillingskode 645500: Årslønn etter tariff

Miljøterapeut stillingskode 667500: Årslønn etter tariff

Kontaktinformasjon

Karoline Grøtte, 92296927

Arbeidssted

Solborgveien 8

4021 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4815442890

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.06.2024

Sluttdato: 31.12.2024

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Solborgveien 8, 4021 Stavanger
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353189240
Sist endret
16. mai 2024 09:56