Vil du bli en del av verdens beste arbeidsplass?  

Arbeidsgiver
Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap, Stavanger kommune
Stillingstittel
Vil du bli en del av verdens kjekkeste arbeidsplass?
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Da må du gripe muligheten nå!

Vi har to faste ledige helgestillinger på 24% samt et vikariat i perioden 1. august tom 31. desember. Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 4. helg; kveldsvakt fredag, langvakt 13 timer lørdag og søndag. Stillingene er ledige fra 1. august, men ønskelig med tidligere oppstart for å sikre god opplæring.

Vi har også behov for ekstravakter som kan jobbe både dag- og kveldsvakter, nattevakter, hvilende natt, samt helger og ferier.

Solborg bofellesskap åpnet i mars 2022, og består av 11 leiligheter, samt flotte fellesarealer, kontorer og personalbase. Bofellesskapet er det første i Stavanger hvor beboerne eier leilighetene sine selv, og ligger sentralt på Tjensvoll i nærhet til både turområder og offentlig transport. Beboerne er i aldersgruppen 28- 31 år, og lever et aktivt og sosialt liv.

Solborg bofellesskap er en del av Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt.
Vår visjon er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle aktiviteter. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

Vi har ansatte som er stolte av jobben de gjør og en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlekraftige, åpne og inkluderende.

Søkere må kunne identifisere seg med virksomhetens visjon og mål, være aktive og ha beboeres livskvalitet i fokus.

Søkere kan bli vurdert og kontaktet fortløpende.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder på epost.

Arbeidsoppgaver

Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer, pårørende og kollegaer for å ivareta den enkeltes individuelle behov for tjenester.

Bistå våre beboere i alle deres daglige aktiviteter og gjøremål. I helger innebærer dette ofte å følge beboere til ulike aktiviteter og kulturtilbud, som svømmetreninger, turer, kino, trampolinepark, bowling osv.

Gi veiledning til personlig hygiene og tilberedning av mat, samt bistå beboere ved innkjøp og huslige gjøremål.

Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard og er i tråd med aktuelt lovverk

Dokumentere observasjoner og evt avvik i journalsystemet CosDoc

Samarbeide med beboere, kollegaer og pårørende

Administrering av legemidler ihht retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens og virksomhetens verdier og målsetninger

Vi forventer at du holder deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av journalsystem, mail og Teams

Kvalifikasjoner

  • Student innen helse- og omsorgsfag, helsefagarbeider eller ufaglært.Det er ønskelig med erfaring fra beboergruppen, men interesse og motivasjon for denne type arbeid kan veie opp for manglende erfaring.Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere, som er framoverlent, har evne til å ta initiativ og er handlekraftig.Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig på norsk for å kunne imøtekomme beboernes behov.
    Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen

Personlige egenskaper

I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker. Du må også ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team. Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi skaper en trivelig arbeidsplass hvor vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt, og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Du viser respekt og omsorg, og er åpen og vennlig overfor mennesker som er annerledes enn deg selv. Du er også opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.

Personlige egenskaper og egnethet er avgjørende.

Vi tilbyr

Engasjerte, motiverte og erfarne kollegaer i et godt og trygt arbeidsmiljø

Ansvar, involvering og delaktighet

God opplæring og oppfølging; bl.a fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler med leder

Fag- og kompetanseutvikling, herunder kurs i legemiddelhåndtering, MAP, PAS, kap. 9, dokumentasjon m.fl.
Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.

Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitetsmøter, nattevaktmøter og fagdager.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem. Det er gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter utenfor boligen.

LØNN:

Pleiemedarbeider stillingskode 658300: Årslønn etter tariff

Helsefagarbeider stillingskode 707600: Årslønn etter tariff

Barne- og ungdomsarbeider stillingskode 751703: Årslønn etter tariff

Student stillingskode 601415: Årslønn 364100 - 436900 kr etter antall oppnådde studiepoeng

Kontaktinformasjon

Karoline Grøtte, 92296927

Arbeidssted

Solborgveien 8
4021 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Referansenr.: 4815337874
Stillingsprosent: 24, 0%
Fast, Tilkallingsvikar, Vikariat
Søknadsfrist: 30.05.2024

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Solborgveien 8, 4021 Stavanger
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Omsorg og sosialt arbeid
FINN-kode
353188927
Sist endret
16. mai 2024 09:54