Vil du bli en del av verdens beste arbeidsplass?  

Arbeidsgiver
Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap (7), Stavanger kommune
Stillingstittel
Vil du bli en del av verdens kjekkeste arbeidsplass?
Frist
29.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Da må du gripe muligheten nå!

Vi har ledig fast nattevaktstilling på 66%. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg. Vaktene er fra kl 21:45 -07:45. Stillingen er ledig fra 15.08.2024, men det er ønskelig med oppstart tidligere for å sikre en god opplæring. Det vil også være gode muligheter for ekstravakter.

Solborg bofellesskap åpnet i mars 2022, og består av 11 leiligheter, samt flotte fellesarealer, kontorer og personalbase. Bofellesskapet er det første i Stavanger hvor beboerne eier leilighetene sine selv, og ligger sentralt på Tjensvoll i nærhet til både turområder og offentlig transport. Beboerne er i aldersgruppen 28- 31 år, og lever et aktivt og sosialt liv.

Solborg bofellesskap er en del av Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt.
Vår visjon er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle aktiviteter. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

Vi har ansatte som er stolte av jobben de gjør og en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlekraftige, åpne og inkluderende.

Søkere må kunne identifisere seg med virksomhetens visjon og mål, være aktive og ha beboeres livskvalitet i fokus.

Søkere kan bli vurdert og kontaktet fortløpende.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder på epost.Arbeidsoppgaver

Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer, pårørende og kollegaer for å ivareta den enkeltes individuelle behov for tjenester.

Du skal være en trygghet for våre beboere på natt, ha tilsyn med den enkelte, samt bidra i kveld- og morgenstell.

Tildelte administrative oppgaver og noen lette renholdsoppgaver må påregnes.

Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard og er i tråd med aktuelt lovverk

Dokumentere observasjoner og evt avvik i journalsystemet CosDoc

Samarbeide med beboere, kollegaer og pårørende

Administrering av legemidler ihht retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens og virksomhetens verdier og målsetninger

Vi forventer at du holder deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av journalsystem, mail og Teams

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som fagarbeider innen helse og omsorgsfag
  Pleiemedarbeidere må ha erfaring fra beboergruppen for å bli vurdert.
  Du er trygg og voksen, og har gjerne erfaring fra arbeid i bofellesskap for utviklingshemmede.

  Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere, som er framoverlent, har evne til å ta initiativ og er handlekraftig.
  Det er ønskelig med erfaring fra dokumentasjon i cosdoc, MAP og PAS.
  Kjennskap eller erfaring med bruk av tegn til tale er ønskelig.

  Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig på norsk for å kunne imøtekomme beboernes behov.
  Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen

Personlige egenskaper

I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker. Du må også ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team. Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi skaper en trivelig arbeidsplass hvor vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt, og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Du viser respekt og omsorg, og er åpen og vennlig overfor mennesker som er annerledes enn deg selv. Du er også opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.

Personlige egenskaper og egnethet er avgjørende.

Vi tilbyr

Engasjerte, motiverte og erfarne kollegaer i et godt og trygt arbeidsmiljø

Ansvar, involvering og delaktighet

God opplæring og oppfølging; bl.a fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler med leder

Fag- og kompetanseutvikling, herunder kurs i legemiddelhåndtering, MAP, PAS, kap. 9, dokumentasjon m.fl.
Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.

Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitetsmøter, nattevaktmøter og fagdager.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem. Det er gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter utenfor boligen.

LØNN:

Pleiemedarbeider stillingskode 658300: Årslønn etter tariff

Helsefagarbeider stillingskode 707600: Årslønn etter tariff

Barne- og ungdomsarbeider stillingskode 751703: Årslønn etter tariff


Kontaktinformasjon

Stavanger kommune v/ Karoline Grøtte, Avdelingsleder , karoline.grotte@stavanger.kommune.no

Arbeidssted

Solborgveien 8

4021 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4812393750

Stillingsprosent: 66%

Fast

Søknadsfrist: 29.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Solborgveien 8, 4021 Stavanger
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
353188643
Sist endret
16. mai 2024 09:58