Inaktiv

Fagkonsulent

Arbeidsgiver
Barne og familieenheten, avdeling stab/administrasjon
Stillingstittel
Saksbehandler
Frist
24.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du være med å gjøre en forskjell for barn i Sandnes kommune?
Vi har ledig en stilling som fagkonsulent i Barne og familieenheten, avdeling stab/administrasjon, som i dag består av 10 medarbeidere og en avdelingsleder

Barne- og familieenheten består av Barneverntjenesten og Ressurssenter for barn og familier, samt administrasjon/stab. Barneverntjenesten har om lag 70 ansatte fordelt på ulike avdelinger. Avdeling Undersøkelse og Oppfølgning arbeider med undersøkelsessaker og hjelpetiltak ift barn i alderen 0-18 år ihht Lov om barnevern. I tillegg til Avdeling Undersøkelse og Oppfølging består barneverntjenesten av Avdeling Omsorg og Ettervern, Avdeling Mottak og Barnevernvakt, samt Avdeling Tiltak. Barne- og familieenheten jobber etter FIT (Feedbackinformerte tjenester).
Arbeidsoppgaver

Dette er en stilling som vil ha et særlig ansvar for kvalitetssikring og utvikling av Avdeling Undersøkelse og oppfølging sine kjerneoppgaver som er undersøkelsesarbeid og oppfølging av tiltak. Rollen vil også ha ansvar for å bistå Undersøkelse og oppfølging sin ledergruppe, og deres ansatte opp mot gjeldene krav og rutiner. I tillegg vil en bistå Avdeling Undersøkelse og oppfølging i forhold til avdelingens gjeldene kompetanseplan, og implementering av denne i daglig drift.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av:

 • Være faglig oppdatert på faglige retningslinjer, metoder og juridiske krav til arbeid ihht Lov om barnevern
 • Implementeringsarbeid ift krav og rutiner, nytt fagprogram og eventuelt annet i avdeling Undersøkelse og oppfølging
 • Bistå ift kompetanseutvikling i avdeling Undersøkelse og oppfølging, og koordinere tiltak knyttet til dette arbeidet
 • Kunne gjennomføre internkontroll i Avdeling undersøkelse og oppfølging, og koordinere eventuelt forbedringsarbeid
 • Bistå Avdeling undersøkelse og oppfølging ift samarbeid med andre instanser med fokus på tiltak og hjelp fra ulike tjenester
 • Bistå ift rapporteringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog/sosionom
 • Bred erfaring fra kommunal barneverntjeneste, og da fra undersøkelsesarbeid og oppfølging av tiltak
 • Søker må ha faglig trygghet ift barnevernfaglige vurderinger
 • Erfaring med implementerings og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra arbeid knyttet til koordinering mellom ulike kommunale og statlige tjenester
 • God kjennskap og erfaring med ulike tjenester både i kommunal og statlig forvaltning
 • God kjennskap og erfaring fra kompleksitet i barnevernssaker, og hvordan en kan jobbe frem aktuelle løsninger på tvers av tjenester
 • God kjennskap til de krav som stilles til kommunal barneverntjeneste, og hvordan en best mulig kan imøtekomme disse
 • Lengre erfaring ift oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem og institusjon
 • Søker må ha lengre erfaring fra bruk av Familia som fagprogram
 • Søker må ha norskkunnskaper minimum nivå B2
 • Sertifikat på personbil
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

  Personlige egenskaper

  • Du evner å være samarbeidsvillig, fleksibel og trives i skiftende omstendigheter
  • Du er en god samarbeidspartner, og vektlegger både erfaringskompetanse fra brukere av tjenesten og profesjonell kompetanse i din yrkesutøvelse
  • Du tar utfordringer, evner å skape godt arbeidsklima, samt bidrar positivt til arbeidsmiljøet
  • Søker må kunne jobbe selvstendig, systematisk, strukturert og mestre å koordinere eget arbeid
  • Søker trives med å jobbe med utfordrende systemiske og faglige problemstillinger, og finne frem til aktuelle løsninger for tjenesten

  Vi tilbyr

  • Hjem-jobb-hjem avtale
  • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
  • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

  Kontaktinformasjon

  Ida Arntsen Lie, Avdelingsleder, 95107235

  Arbeidssted

  Strandgata 147

  4307 Sandnes

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Sandnes kommune  Referansenr.: 4775067956

  Stillingsprosent: 100%

  Fast

  Søknadsfrist: 24.05.2024


  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Strandgata 147, 4307 Sandnes
  Stillingsfunksjon
  Konsulent, Rådgivning, Saksbehandler
  FINN-kode
  353186890
  Sist endret
  15. mai 2024 12:04