SYKEPLEIER

Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune Helse- og Omsorgsavdelingen
Stillingstittel
Sykepleier 100% stilling fast Gimle sykehjem
Frist
05.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Virksomheten institusjon og heldøgns omsorg i Vestre Toten kommune har ambisjoner om å skape gode fremtidsrettede sykehjem og omsorgsboliger for kommunens innbyggere, hvor brukerens behov står i sentrum. Har du ønske om å være med på denne reisen og bygge fremtidens heldøgns omsorg i Vestre Toten kommune, har vi ledig plass til deg ...

Gimle sykehjem ligger på Bøverbru og har 29 plasser fordel på 2 grupper, samt et dagsenter for hjemmeboende mennesker med demens. Gruppe 2, skjermet enhet med 9 plasser og - gruppe 3 med 20 somatiske plasser. Til sammen er det tilknyttet 30 årsverk til enhetene.

Velkommen som søker hos oss.

Arbeidsoppgaver:

 • Stell og pleie av beboere, med somatiske/kognitive utfordringer
 • Sykepleierfaglige oppgaver som medisinhåndtering, legevisitt, sykepleierfaglige prosedyrer, tiltaksplaner og vurderinger
 • Forefallende arbeid sammen med øvrig personale i avdelingen
 • Aktivisering og veiledning av beboere
 • Miljørettede tiltak i avdelingen
 • Ansvarsvakter med brannansvar
 • Pårørendesamarbeid
 • Samarbeid med frivillige
 • Lindrende behandling / paliasjon og alvorlige syke.

Du vil oppleve at det er stor variasjon i arbeidshverdagen der du bidrar med faglige vurderinger. Vi søker etter sykepleiere og annet helsepersonell som vil lykkes med å bygge gode og trygge relasjoner. God kommunikasjon er nødvendig med de som mottar tjenester og deres pårørende.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier, gjerne med videreutdannelse
 • God kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling.
 • Vilje til nytenkning.
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje.
 • Vi vil ved ansettelse i tillegg til kvalifikasjoner vektlegge personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • VI søker ansatte som liker ansvar og er strukturert. Du må være villig til å tenke nytt på tvers av tradisjonelle løsninger, i tråd med forskrifter og nasjonale føringer.
 • Du er positiv, motivert, engasjert, løsningsfokusert og fleksibel.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner, liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne overfor brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Stillingen er ledig fra d.d.

Vi tilbyr:

En interessant og utviklende jobb i en omorganisering i utvikling.

En god offentlig pensjonsordning.

Et faglig miljø med dyktige kollegaer

Vi har rekrutterings- og beholde tillegg for sykepleiere – p.t 17.000, - pr. år

Stilling lønnes i henhold til tariffavtale samt kvalifikasjoner og erfaring

Todelt turnus med 12 timers vakter hver fjerde helg.

Annet

Vi ber om at elektronisk søknad registreres på vår hjemmeside www.vestre-toten.kommune.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel, men må leveres senest ved tiltredelse. Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest og egenerklæring i forhold til tuberkulinstatus.

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli gjort offentlig selv om du har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlisten.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
RådhusetKirkevegen 8, 2830 Raufoss
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353185181
Sist endret
16. mai 2024 09:45