Alta vgs søker faglærer i teknologi- og industrifag 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Finnmark fylkeskommune (FFK)
Stillingstittel
Tilsetting - Faglærer teknikk og industrifag 100% fast - Alta vgs
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen

Vi søker faglærer i teknologi- og industrifag for undervisning i alle programfag på vg1 TIF. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i progamfag på vg2 industriteknologi og/ eller vg2 kjøretøy


Arbeidsoppgaver

Viktige oppgaver vil være

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen
 • Kontaktlæreroppgaver og elevoppfølging
 • Legge til rette for å involvere elever i egen læring og vurderingsarbeid
 • Gi eleven læringsfremmende tilbake- og framovermeldinger
 • Være bidragsyter i fagteam, avdeling og andre samarbeidsarenaer

Kvalifikasjonkrav

Vi søker yrkesfaglærer med undervisningskompetanse i teknologi- og industrifag. Det er ønskelig med fagbakgrunn innen industriteknologi eller kjøretøy.

Annen relevant fagkompetanse i kombinasjon med yrkesteoretisk og pedagogisk utdanning kan bli vurdert.

Vi vektlegger:

 • Relevant faglig utdanning og undervisningskompetanse
 • Relevant praksis og bevissthet rundt vurdering for læring
 • Gode lederegenskaper i form av klasseledelse og relasjonsbygging
 • Kunnskap om digitale verktøy i undervisningen

Personlige egenskaper

Vi ønsker kollegaer som

 • Har den formelle kompetanse i orden.
 • Har et positivt elevsyn og et fokus på at alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar aktivt i profesjonsfellesskapet
 • Er målrettet, fleksibel og er løsningsorientert
 • Har fokus på elevaktive undervisningsformer
 • Har evne til å bygge gode og trygge relasjoner
 • Har god kompetanse innenfor bruk av digitale verktøy

Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider.

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad skal sendes elektronisk via denne siden

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.


Sektor
Offentlig
Sted
Alta vgs, 9510 Alta
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
353183445
Sist endret
16. mai 2024 09:44