Inaktiv

Lege i spesialisering, 3 faste AMM stillinger og 3 vikariat

Arbeidsgiver
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Lege i spesialisering, 3 faste AMM stillinger og 3 vikariat
Frist
29.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi har ledig 3 faste stillinger og 3 vikariat med 1 års varighet for LIS i rotasjon i indremedisinsk avd., Mottaksklinikken.

De faste stillingene er på hovedspesialiteten: Akutt- og mottaksmedisin (AMM)

Vikariatene fordeles på de ulike indremedisinske spesialitetene.

Spesifiser i søknaden hvilken hovedspesialitet som foretrekkes.

Klinisk undervisning av medisinstudenter er en del av avdelingens arbeidsoppgaver. Interesse for og erfaring i forskning vil tillegges særlig vekt. Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende vaktordning ved avdelingen. Ved intern ansettelse kan det bli ledig faste stillinger og vikariater i andre hovedspesialiteter.

Stillingen lyses også ut på nettsiden til DNLF.

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Merk søknaden med ønsket hovedspesialitet.Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver
 • Vaktarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må ha fullført LIS1 tjeneste
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er
kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder,
funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har
hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å
legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Camilla Jacqueline Hansine Normand, Avdelingssjef, 92423344

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

4019 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4815332311

Stillingsprosent: 100%

Fast, Vikariat

Søknadsfrist: 29.05.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
6
Sted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Lege, Lege / LIS
FINN-kode
353183127
Sist endret
16. mai 2024 09:41