Inaktiv

Trysil ungdomsskole søker lærere

Arbeidsgiver
Grunnskolen, Trysil kommune
Stillingstittel
Lærere i fast stilling og vikariat
Frist
05.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Trysil kommune søker nye medarbeidere i faste og midlertidige stillinger til Trysil ungdomsskole. Vi ønsker å skape et godt læringsmiljø for våre barn og unge.
I Trysil kommunes oppvekstmodell sier det overordnede målet at vi som kommune skal arbeide for å skap "Robuste barn og unge som har det bra - som tør vil og kan"

Trysil kommune vil at elevene skal:

 • Lære seg å handle på en klok måte i møte med andre
 • Lære å lære og bli glad i å lære
 • Oppleve mestring på ulike arenaer
 • Kjenne livslyst og oppleve et positivt fellesskap
 • Oppleve at de tør, vil og kan
 • Oppleve voksne som ser, som viser vei, som rekker ut ei hånd og som skyver elevene fremover

Trysil ungdomsskole ligger i Trysil sentrum. Skolen har ca. 215 elever og har to eller tre paralleller på hvert av trinnene.

Følgende fast stilling er ledige fra 1.08.2024:

 • Inntil 280% faste lærerstillinger
 • Inntil 150% midlertidige lærerstillinger i perioden 01.08.24 til 30.07.25

Andre lærerstillinger:
Det kan bli flere ledige stillinger i prosessen, hvor kvalifikasjonskravene i utlysningstekst legges til grunn for tilsettingen. Hvis det ikke er kvalifiserte søkere kan det tilsettes lærere med annen fagbakgrunn eller studenter som er i ferd med å anskaffe seg formell lærerutdanning i midlertidige stillinger i ht. opplæringslovens § 10-6 og § 10.6a.
Det er lyst ut ledige stillinger for barneskolene i Trysil kommune i egen annonse.Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på 8.-10. trinn
 • Arbeide systematisk og målrettet for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Iverksette systematisk og målrettet arbeid for tilpasset opplæring
 • Innta en aktiv rolle i et lærende felleskap på skolen
 • Samarbeid i team
 • Ansvar for å utvikle et godt samarbeid med foreldre/foresatte
 • Det kan være aktuelt med kontaktlæreransvar i alle stillinger
 • Spesialpedagogisk oppfølging og koordinering

Kvalifikasjoner

 • Undervisningskompetanse som fyller kompetansekravene i de ulike fagene og skoleslag, jf. Forskrift til opplæringslova § 14-2. Utenlandsk utdanning må være NOKUT-/Udir-godkjent
 • Undervisningskompetanse i et eller flere av basisfagene (norsk, matematikk og engelsk)
 • Undervisningskompetanse i et eller flere av fagene KRLE, samfunnsfag og naturfag
 • Interesse for, og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevens læring
 • Erfaring som kontaktlærer er ønskelig
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Spesifikke krav til den enkelte stillingen:

 • 80% fast stillingen - krav om undervisningskompetanse i engelsk i kombinasjon med et av de øvrige ønskede fagene
 • 100% fast stillingen - krav om undervisningskompetanse i matematikk i kombinasjon med et av de øvrige ønskede fagene
 • 100% fast stillingen - krav om undervisningskompetanse i norsk i kombinasjon med spesialpedagogisk kompetanse, deler av stillingen kan bli knyttet opp mot skolens ressursteam.
 • I de inntil 150% midlertidige stillingene er det krav med undervisningskompetanse i et av basisfagene i kombinasjon med undervisningskompetanse i et av de andre ønskelige fagene.

Personlige egenskaper

Søker må evne å være en:

 • Tydelig klasseleder
 • Relasjonsbygger og omsorgsgiver
 • Aktiv medspiller i utviklingsarbeid
 • Aktiv og bevisst medskaper til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Elever og kollegaer som sier HEI!
 • Et positivt og utviklingsorientert personal
 • Glade og lærevillige elever
 • Gode arbeidsvilkår med lønn etter tariff
 • God offentlig tjenestepensjon
 • Tilsetting i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune

Kontaktinformasjon

Geir Busterud, Rektor

Arbeidssted

Korsbergsvegen 4

2420 Trysil

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trysil kommuneReferansenr.: 4810796475

Stillingsprosent: 100, 50%

Fast, Vikariat

Søknadsfrist: 05.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Korsbergsvegen 4, 2420 Trysil
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer
FINN-kode
353182392
Sist endret
16. mai 2024 09:39