Undervisningsinspektør i 100 % årsvikariat ved Gjøvik læringssenter

Arbeidsgiver
Gjøvik kommune Skole
Frist
01.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik læringssenter (GLS) har ledig et årsvikariat i 100% som undervisningsinspektør fra 01.08.24 (stillingskode 7954). Senteret har ca. 290 elever/deltakere og 35 ansatte. Det ligger ved NTNU på Kallerud i Gjøvik.

Skolen er inne i en spennende etablering av et nytt senter for flyktningetjenester og voksenopplæring i Gjøvik, Østre og Vestre Toten kommuner. Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.

Voksenopplæringen i Gjøvik kommune skjer på GLS. Vi gir grunnskoleopplæring for voksne (FOV), kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, innføringstilbud for nyankomne ungdomsskoleelever, realkompetansevurdering, rådgiving og kartlegging, samt tilrettelagt opplæring for voksne med ervervet eller medfødt sykdom eller skade. GLS har deltatt i modulforsøket og kombinasjonsforsøket for grunnskolen. For deltakere i introduksjonsprogrammet samarbeider vi tett med NAV, og med arbeidslivet for å kunne tilby voksne flyktninger språkpraksis. Undervisningen skjer på dag og kveld, og vi jobber med å utvikle digital og eller hybrid undervisning, samt arbeidsretting av deler av introduksjonsprogrammet.

Skolens visjon er læring i fellesskap og mangfold. Gjennom tilpasset opplæring vil vi sikre deltakeres og elevers kunnskaper og ferdigheter som fremmer personlig utvikling og gjør dem i stand til samhandling med andre i nærmiljø, arbeidsliv og samfunn.

Arbeidsoppgaver:
 • pedagogisk ledelse i et profesjonelt læringsfelleskap
 • tett samarbeid med NAV og andre eksterne samarbeidspartnere
 • timeplanlegging og vikarer
 • prøve- og eksamensansvarlig i tett samarbeid med teamledere
 • deltakelse i lokale, regionale og nasjonale nettverk for voksenopplæring
 • diverse administrativt arbeid
 • utviklingsarbeid
 • deltar i HMS og partssamarbeid i virksomheten i henhold til Gjøvik kommunes overordne HMS handlingsplan
Kvalifikasjoner:
 • godkjent lærerutdanning
 • helst ledererfaring fra skolevirksomhet og gjerne skolelederutdanning
 • ønskelig med utdanning og eller erfaring fra voksenopplæring eller opplæring av minoritetsspråklige
 • ønskelig med god kjennskap til ordinær grunnskole og videregående opplæring
 • kompetanse i bruk av digital læringsteknologi og annet utviklingsarbeid som læreplanarbeid eller organisasjonsutvikling
 • kjennskap til lov og avtaleverk

Krav om godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:
 • gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse
 • evne til å skape tillit og engasjement
 • er systematisk og selvstendig
 • tar initiativ, er nytenkende og ambisiøs
 • trives i et internasjonalt miljø
 • liker å ha varierte arbeidsoppgaver og travel hverdag
 • personlig egnethet vil bli tillagt
Vi kan tilby:
 • et livlig og begivenhetsrikt, internasjonalt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • en utviklingsorientert skoleeier som er engasjert i voksenopplæring
 • fokus på lokalt partssamarbeid og systemtisk, forbyggende HMS-arbeid
 • muligheter for videreutdanning i skoleledelse
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Studievegen 15, 2815 Gjøvik
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Ledelse
FINN-kode
353180199
Sist endret
15. mai 2024 11:08