Inaktiv

Helsefagarbeidere / assistenter - faste stillinger med arbeid i turnus - del- og helge- stillinger

Arbeidsgiver
Åpen omsorg fastlandet, Gildeskål kommune, Helse og omsorg
Stillingstittel
Helsefagarbeidere / assistenter - faste stillinger med arbeid i turnus - del- og helge- stillinger
Frist
26.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Gi helhetlig omsorg, gjennom å bistå og veilede brukere etter behov og i dagliglivets aktiviteter. Arbeidsoppgavene er varierte, og stillingene gir mulighet for faglig utfordring og utvikling.

Følgende stilling er ledig i hjemmetjenesten:

 • 61,27% Helsefagarbeider - inkl. helgest.
 • 21,13% Helsefagarbeider - helgest.
 • 24,65% Helsefagarbeider - helgest.
 • 19,37% Helsefagarbeider - helgest.

Følgende stillinger er ledig i miljøterapitjenesten:

 • 39,44 % Helsefagarbeider - inkl. helgest.
 • 28,52% Helsefagarbeider - inkl. helgest.
 • 27,70 % Helsefagarbeider - helgest.
 • 17,61% Helsefagarbeider - helgest.


Arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av hjemmeboende i form av tilsyn og pleie
 • Installere trygghetsalarm, og rykke ut på alarm ved behov
 • Vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søke, bringe og installere hjelpemidlene
 • Middagsutlevering
 • Observere og dokumentere etter alle hjemmebesøk, telefonsamtaler eller etter andre kontakter. Oppdatere Iplos/ADL
 • Samarbeide med pårørende, og andre tjenesteytere
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere, lærlinger/elever og vikarer
 • Andre arbeidsoppgaver kan gis i henhold til kompetanse og opplæring

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider, annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid som helsefagarbeider vektlegges
 • Gjerne erfaring med Gerica eller annet fagprogram
 • Medisinkurs er ønskelig, men vi tilbyr e-læringskurs

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Må ha god gjennomføringsevne, ta initiativ, være analytisk, arbeidsom og lærevillig
 • Må kunne arbeide selvstendig og målrettet i en hektisk hverdag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gratis barnehage (forsøksordning i to år, gjeldende fra 01.08.2024)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement
 • Behjelpelig med å finne bolig
 • Lønn i henhold til avtale
 • Stillingene kan økes ved å legge til vikarpool. Men da må en være villig til å jobbe andre steder hvis det ikke er ledig i åpen omsorg

To referanser må oppgis i søknaden

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra hkdir.no Godkjenning av utdannelse fra utlandet inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4

Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.

Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via vår søkeportal webcruiter. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden.

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktinformasjon

Trine Ågnes, Virksomhetsleder Åpen omsorg fastlandet, 95282556, aagtri@gildeskal.kommune.no

Arbeidssted

Sjømyra 7

8140 Inndyr

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gildeskål kommuneReferansenr.: 4815305678

Stillingsprosent: 61,27, 21,13, 24,64, 19,37, 39,44, 28,52, 27,7, 17,61%

Fast

Søknadsfrist: 26.05.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
8
Sted
Sjømyra 7, 8140 Inndyr
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Annet
FINN-kode
353175303
Sist endret
16. mai 2024 09:03