Inaktiv

Daglig leder

Arbeidsgiver
Gildeskål Kirkelige Fellesråd
Stillingstittel
Daglig leder
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ledig stilling som kirkeverge

Vi har ledig stilling som fast ansatt kirkeverge i Gildeskål sogn.
Vi søker etter en engasjert og positiv person som kan drifte og lede menigheten i tråd med kirkens verdier.
Gildeskål kommune er en kystkommune 10 mil sør for Bodø.
Kommunen består av et variert landskap med både øyer og fjell og gir gode muligheter for et variert friluftsliv. Gildeskåls befolkning bor i hovedsak i det vi definerer som kommunens fire tettsteder, Inndyr, Arnøyene, Sandhornøy og Nygårdsjøen.
Det finnes et godt utbygget skole- og barnehagetilbud i alle deler av kommunen. Vi har gode kommunikasjonsmuligheter med regionen ellers, både sørover mot Meløy og nordover til Bodø. Til Bodø er det med bil litt over en time fra de fleste stedene i kommunen.
Fra øyene kommer man seg lett med båt både sørover og nordover.
Gildeskål menighet har nå ledig en fast stilling i 80 % som kirkeverge. Tiltredelse etter avtale, men så snart som mulig er ønskelig.

Gildeskål kirkested er med Middelalderkirken (fra ca 1130) og Gildeskål hovedkirke (fra 1881), museum og prestegård, et viktig sted for hele bispedømmet, ikke minst knyttet til satsing på pilegrimsled som etableres fra Trondenes til Nidaros. Kirkestedet er kommunens 1000-årssted og det er etablert et eget kommunalt prosjekt med midler og ansatt prosjektleder som ivaretar dette. Nordlandsmuseet har også et eget prosjekt knyttet til utvikling av anlegget. I tillegg til kirkestedet er det én kirke, tre kapell og ett grendehus som er faste gudstjenestesteder i menigheten. Kirkevergen er ansvarlig for drift av 7 kirkegårder. Kirkestaben består av diakonimedarbeider, kantor, vedlikeholdsarbeider, sokneprest – og kanskje deg som kirkeverge?Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift av kirker og gravplasser.
 • Drift av kirkekontoret.
 • Være nærmeste overordnede for menighetens ansatte unntatt soknepresten.
 • Økonomistyring og personalansvar.
 • Saksbehandler og sekretær for felles/ menighetsråd.
 • Bindeleddet mellom Felles/menighetsråd og kommunens administrasjon og andre samarbeidspartnere.
 • Kirkevergen samarbeider også tett med prosjektleder for Gildeskål kommunes Prosjekt «Kirkestedet», Nordlands museet og andre.

Kvalifikasjoner

 • Bør ha relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Bør ha kompetanse innen administrasjon, ledelse, personalarbeid og økonomi. Kjennskap til kommunal forvaltning er en fordel.
 • Kjennskap til den norske kirke og trossamfunn.
 • Medlemskap i den norske kirke.
 • Må ha førerkort kl. B og disponere bil.

Personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være selvstendig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Medlemskap i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og nettverk
 • Lønn etter avtaleverket KA og pensjonsordning i KLP


Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt.
Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no, inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.
Tiltredelse etter avtale, men så snart som mulig er ønskelig.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen søknadsfristen.
All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis.
Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden

Kontaktinformasjon

Hilde Furuseth Johansen, Kirkeverge, 47288388, johhil@gildeskal.kommune.no

Arbeidssted

Sjømyra 1

8140 Inndyr

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gildeskål Kirkelige FellesrådReferansenr.: 4813159022

Stillingsprosent: 80%

Fast

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Privat
Sted
Sjømyra 1, 8140 Inndyr
Stillingsfunksjon
Ledelse, Annet
FINN-kode
352515051
Sist endret
11. mai 2024 07:28