Inaktiv

Helsefagarbeidar fast stilling

Arbeidsgiver
Haram Omsorgssenter
Stillingstittel
Helsefagarbeidar fast stilling
Frist
19.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Haram kommune søker etter helsefagarbeidar i 80% fast stilling, for tida ved Haram Omsorgssenter, med mulighet for 100% stilling ved å inngå avtale om 20% midlertidig stilling. Stillinga er for tida i turnus på dag/kveld, og arbeid 3. kvar helg. Haram Omsorgssenter har base i eit fint og moderne lokale på Haramssenteret i Brattvåg.

Haram Omsorgssenter er ein institusjon som driftar langtids-, korttids-, rehabiliterings- og demensplassar. Den aktuelle stillinga er tilknytta korttids- og rehabiliteringsavdelinga. Haram Omsorgssenter er organisert under Haram omsorgstenester, som består av Eidet- og Haram omsorgssenter, Ytre-, Indre- og Nordøyane heimetenstedistrikt og tre dagsenter for eldre. Vi er opptekne av å skape eit godt arbeidsmiljø, der vi legger til rette for at våre tilsette har gode arbeidsvilkår og at brukarane mottek gode tenestar. I 2021 vann Haram Omsorgssenter arbeidsmiljøprisen i Ålesund kommune i lag med Ytre Haram heimeteneste.

Kommunalområde helse og omsorg består av Haram omsorgstenester og Haram butenester. Vi har ansvar for brukarar i alle aldrar, med mange ulike behov. For oss er det viktig å gi gode målretta tenester, slik at den einskilde mottek den hjelpa ein treng til rett tid og på rett nivå i tenestetilbodet vårt. Vår viktigaste ressurs er våre tilsette og vi ynskjer å være ein arbeidsplass der ein opplev trivsel, utvikling og meistrar oppgåvene ein er sett til å gjere. Vi veit at framtida vil krevje nye arbeidsformer i kommunalområdet, noko vi arbeider aktivt med å sette oss i stand til å møte på ein god måte.

Haram kommune er opptekne av gode heilskaplege tenester, og har fokus på arbeid på tvers av tenesteområda for å skape gode tenester for innbyggjarane våre. I Haram jobbar vi for å spele kvarandre gode.Arbeidsoppgåver

 • Helsefaglege oppgåver.
 • Omsorg og oppfølging av pasientar på korttidsavdeling.
 • Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper.
 • Ivareta dokumentasjonsplikta og ha fokus på fagutvikling.
 • Rettleiing og opplæring av medarbeidarar og studentar/elevar.
 • Bidra til godt samarbeid mellom brukarar og pårørande.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som helsefagarbeidar. Personar som blir ferdig utdanna innan september 2024 kan også søke.
 • Høg fagleg interesse og interesse for fagutvikling.
 • Tilstrekkeleg IT-kompetanse til å kunne arbeide i journalsystem med pasientoppfølging.
 • Personleg egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode norskferdigheter munnleg og skriftleg.
 • Krav om politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd.

Personlege eigenskapar

 • I Haram kommune ynskjer vi tilsette som er samfunnsengasjerte og innovative, og som bidreg til eit godt arbeidsmiljø både fagleg og kollegialt.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har gode evner til å arbeide sjølvstendig i pasientoppfølging og i dialog med pasient/pårørande
 • Du har gode evner til å følgje opp gitte mål for kvar enkelt pasient, og er oppteken av å gjere pasienten mest mogleg sjølvstendig.
 • Du har gode evner til å ta ansvar i arbeidsoppgåver og i oppfølging av korttidspasientar.
 • Du har godt humør og ei positiv framtoning.
 • Du har lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer, og eigenskapar til å bidra til eit godt omdømme.
 • Du ønsker å arbeide etter omsorgstrappa, og er oppteken av at pasientar får riktig tilbod på riktig plass.

Vi tilbyr

 • Tverrfagleg samarbeid.
 • Spanande fagmiljø med mange varierte arbeidsoppgåver.
 • Fokus på velferdsteknologi og alternative måtar å jobbe på.
 • Løn etter tariff.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Kontaktinformasjon

Sandra Østborg Lorgen, Avdelingsleiar, 46946384, sandra.ostborg.lorgen@haram.kommune.no

Ingrid Beate Mathisen, Tenesteleiar, 90751954, ingrid.beate.mathisen@haram.kommune.no

Arbeidsstad

Brattvåggata 20

6270 Brattvåg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Haram kommuneReferansenr.: 4807268509

Stillingsprosent: 80%

Fast

Startdato: 01.06.2024

Søknadsfrist: 19.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Brattvåggata 20, 6270 Brattvåg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
351395828
Sist endret
06. mai 2024 06:23