Fagansvarlig Personal/HR rådgiver

Arbeidsgiver
Gildeskål kommune, Fellestjenster
Stillingstittel
Fagansvarlig Personal/HR rådgiver
Frist
19.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Gildeskål kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Måten vi løser oppgavene våre på har betydning for samfunnet rundt oss.

Vi to som i dag jobber med HR i Gildeskål kommune tilhører enheten Fellestjenester. Her er vi tilsammen 10 dyktige medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver. Vår gode kollega som har stillingen som Fagansvarlig Personal skal over i en annen stilling i enheten, og vi søker hennes erstatter.

HR jobber med å sikre at vi som arbeidsgiver ivaretar arbeidsgiverrollen og ansattes behov og utvikling. Dette betyr at vi skal være motiverende pådrivere og rådgivere både på system- og individnivå.

Vi jobber for en god og tydelig personalpolitikk og har ansvar for strategi og utvikling innen arbeidsgiverområdet. Dette innebærer både strategiske og operative oppgaver for oss i HR: Med vår kunnskap og erfaring innen personal- og kompetanseutvikling, ledelse- organisasjonsutvikling, kvalitetssystem, personalsaker, omstillingsprosesser og HMS tar vi ansvar for å gi råd, veiledning og støtte til alle ledere og ansatte i kommunen.

Vi ønsker å være gode sammen og motiverte og dyktige ansatte er viktig, det samme er autonomi og medvirkning

Får du denne jobben vil du ha faglig ansvar for rådgivning og utførelse av personalarbeidet i kommunen. Du vil være stedfortreder for HR-leder og jobbe tett sammen med både henne og andre kollegaer i kommunen.

Fellestjenester er inne i en prosess hvor vi ser på oppgavefordelingen i enheten, og det kan komme endringer i forhold til arbeidsoppgaver som er oppgitt her.

Kommunens verdier er Troverdig - Stolt - Inkluderende - OffensivArbeidsoppgaver

Saksbehandling i personalsaker iht gjeldende lover og forskrifter

Rådgiver for virksomhetene i personalspørsmål og ihht lovverkeet og interne reglement (AML, HTA, ferie, sykefravær, permisjoner, pensjon osv).

Ansettelser iht ansettelsesreglement

Oppfølging av overtallighet og fortrinnsrett til stlling

Ajourhold, rapportering, utstedelse av tjenestebevis, oppfølging av sykefravær, representant i møter, oppfølging av kommunens personalpolitikk

Saksbehandling pensjon og forsikring.

Undervisning og opplæring

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning innen personaladministrasjon/HR på Bachelornivå.

Du må ha god ikt-kompetanse og kjennskap til administrative støttesystemer

Du må ha god muntlig fremstilling på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra offentlig sektor

Erfaring fra arbeidsrett.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en positiv person som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du er effektiv, serviceorientert og leverer kvalitet. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonegenskaper og har evne til å skape gode relasjoner og tillit til deg som fagperson.

Vi håper du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner med en løsningsforkusert tilnærming.

Du må ha god digital kompetansel, god gjennomføringsevne og kunne jobbe systematisk, grunndig og strukturert.


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Mulighet for å utvikle fagområdet
Gratis barnehage (forsøksordning i to år, gjeldende fra 01.08.2024)
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement
Behjelpelig med å finne bolig
Lønn i henhold til avtale

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs faste ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes via elektronisk søkeportal i webcruiter. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden.

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktinformasjon

Trine Pettersen, HR-leder, 41653201, pettri@gildeskal.kommune.no

Arbeidssted

Inndyrveien 72

8140 INNDYR

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gildeskål kommuneReferansenr.: 4805584763

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 19.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Inndyrveien 72, 8140 Inndyr
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering, Rådgivning
FINN-kode
351389499
Sist endret
06. mai 2024 06:17