Inaktiv

Byggesaksbehandlere i Vestre Varanger plankontor

Arbeidsgiver
Vestre Varanger plankontor, Tana kommune
Stillingstittel
Byggesaksbehandlere i Vestre Varanger plankontor
Frist
04.08.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ønsker du å jobbe med byggesaksbehandling, være en del av et planfaglig miljø med flere byggesaksbehandlere og planleggere. Være med å utvikle Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommune?

Kommunene i Vestre Varanger-samarbeidet (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana) har inngått samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling. Viktig formål med samarbeidet er å skape attraktive og kompetente fagmiljøer som kan levere tjenester med god kvalitet. Som en del av samarbeidet iverksetter kommunene Vestre Varanger plankontor fra 2024.

Om Plankontoret
Målet med etableringen av Vestre Varanger plankontoret var å styrke kommunenes fagkompetanse innen fagfeltene ved å bygge et bredere fagmiljø som er mindre sårbar og mer tiltrekkende for kompetent arbeidskraft. Plankontoret er et planfaglig kompetansesenter som skal samordne kommunale plan- og utviklingsoppgaver i regionen.

På sikt vil det være aktuelt å utvikle et mer formalisert samarbeid mot nabokommuner, fylkeskommunen, Sametinget og statlige aktørene innfor fagfeltene.
Plankontoret i Vestre Varanger er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap med vedtatt samarbeidsavtale i henhold til kommuneloven § 19-4. Samarbeidsavtalen gir føringer for organisering og drift av Plankontoret i Vestre Varanger.

Kontoret skal bemannes med 11 årsverk inklusive virksomhetsleder og har vært i drift i fra begynnelsen av 2024. Tana kommune er administrasjonskommune og vil ha arbeidsgiveransvaret for de ansatte i plankontoret. Det er forutsatt at ansatte kan velge å ha sitt daglige kontorsted hos de øvrige samarbeidskommunene.

To av samarbeidskommunene, Tana og Nesseby, er en del av forvaltningsområdet for samisk språk etter sameloven kapittel 3 hvoretter samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. I regionen er flere av innbyggere flerspråklig med norsk, samisk, kvensk eller andre minoritetsspråk.

I plankontoret er det 2 ledige stillinger som byggesaksbehandlere. Tana kommune søker derfor etter byggesaksbehandlere for Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommune.

Kommunene har ambisiøse utviklingsplaner, hvor det for tiden jobbes med for eksempel industripark og vindkraftutbygging samt kommuneplanens arealdel kommunene.

Ansettelsen er i Tana kommune i et eksisterende planfaglig miljø med flere erfarne planleggere, byggesaksbehandlere og kart/oppmålingstjenester.
Eventuelle kvalifiserte søkere med tilknytning til en av kommunene så vil det være mulig å velge arbeidssted i en av de fire kommunene.

Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.

Det er i dag et godt arbeids- og fagmiljø med faggrupper innen plan- og byggesak, GIS-, kart- og oppmåling, Det er i dag 7 medarbeidere i Vestre Varanger plankontor.Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader etter plan og bygningsloven, matrikkelloven og forurensingsloven
 • Veiledning av foretak og tiltakshavere
 • Kan også få oppgaver med tomtetildelinger og festekontrakter
 • Ulovlighetsoppfølging etter pbl. Oppdatering av bygningsregisteret i matrikkelen

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller annen relevant utdanning minst på bachelornivå
 • Teknisk fagskole, fagbrev som tømrer eller annen relevant erfaring oppfordres også til å søke og kan erstatte kravet om bachelor
 • Saksbehandlerkompetanse og erfaring fra kundebehandling
 • Kunnskap om og interesse for byggeskikk og estetikk
 • God kunnskap om og interesse for bruk av IKT og GIS
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kunnskaper i samisk språk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon. Jf. sameloven kap. 3.Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vurdert og vektlagt under ansettelsesprosessen. Under ellers like vilkår vil søkere som også behersker samisk bli foretrukket.

Vi tilbyr

Tverrfaglig arbeidsmiljø
Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
Det er gratis barnehageplass i Finnmark.
God pensjonsordning.
Tilsetting og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og tariffer
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement

Annet
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktinformasjon

Tom Eirik Malin, virksomhetsleder, +47 46400385

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4806145798

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.08.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
9845 Tana
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Saksbehandler, Ingeniør
FINN-kode
351357614
Sist endret
19. juni 2024 10:39