Inaktiv

Sosialkurator/sosialkonsulent

Arbeidsgiver
Tenesteområde Psykisk helse og rus, Haram kommune
Stillingstittel
Sosialkurator/sosialkonsulent
Frist
19.05.2024
Ansettelsesform
Engasjement

Beskrivelse

Psykisk helse og rus søker etter ein fagperson med 3-årig helse eller sosialfagleg bakgrunn til ei eittårig 100 % prosjektstilling som ruskonsulent for ungdom. Stillinga kan bli forlenga.

Prosjektstillinga vert organisert i Ressursbasen som er ei teneste som driv psykososialt og førebyggande arbeid ift. barn, ungdom og familiar. Hovudoppgåvene er foreldrerettleiing, familieterapi og oppfølgingssamtalar knytt til psykisk helse og/eller rus hos ungdom.Ruskonsulenten skal ha eit særleg ansvar for oppfølging av ungdom som står i fare for å hamne i utanforskap og ungdom som står i fare for å utvikle vanskar knytt til psykisk helse og rus. Ruskonsulenten skal ha eit tett samarbeid med rustenesta og erfaringskonsulent. Ruskonsulenten skal både jobbe individuelt, men også oppsøkande arbeid og informasjonsarbeid inn mot skular og ungdomsmiljø. Barn som pårørande er også i fokus.

Ressursbasen er ei teneste i kommunalområde Livsløp. Andre tenester i Livsløp er helsestasjon, barnevern, NAV, tildeling og koordinering, integrering, lege-, fysio og ergotenester. Haram kommune er ein ambisiøs kommune med fokus på gode heilskaplege tenester. Vi skal spele kvarandre gode, og arbeide på tvers for å skape gode tenester. Ruskonsulenten skal derfor ha eit tett samarbeid med aktuelle tenester for å sikre best mogleg tilbod til innbyggarane våre.Arbeidsoppgåver

 • Råd og rettleiing til ungdom, foreldre og samarbeidspartar
 • Førebyggande arbeid på individ og systemnivå
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Samarbeid med aktuelle instansar
 • Lose til andre
 • Må pårekne noko arbeid på kveld

Kvalifikasjonar

 • 3 årig helse eller sosialfagleg utdanning
 • Relevant vidareutdanning
 • Gjerne erfaring frå liknande arbeid
 • Godkjent politiattest
 • Førarkort

Personlege eigenskapar

 • Må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, men også i team
 • Systematisk og utviklingsretta
 • God samarbeidsevne
 • Tolmodig og omsorgsfull
 • Møter ufordringar med ei løysingsorientert innstilling
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • God kapasitet
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spanande oppgåver i eit tverrfagleg miljø
 • Eit tenesteområde i utvikling
 • Mulighet til å bidra i viktig endringsarbeid
 • Mulighet for personleg og fagleg utvikling
 • Løn etter avtale
 • Person og forsikringsavtale gjennom KLP
 • IA-bedrif
 • Fleksitid

Kontaktinformasjon

Laila Grytten, Tenesteleiar, 41248725, laila.grytten@haram.kommune.no

Arbeidsstad

Strandgata 40

6270 Brattvåg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Haram kommuneReferansenr.: 4801060978

Stillingsprosent: 100%

Engasjement

Startdato: 01.08.2024

Søknadsfrist: 19.05.2024


Sted
Strandgata 40, 6270 Brattvåg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sosionom
FINN-kode
350292729
Sist endret
26. apr. 2024 10:34