Inaktiv

PHD-stilling i etikk, miljøfilosofi og økoteologi

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
PHD-stilling i etikk, miljøfilosofi og økoteologi
Frist
20.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om stillingen

Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat innenfor etikk, miljøfilosofi og økoteologi. Stillingen er knyttet til UiO:Demokrati-prosjektet DEMOCRISIS: Democracy and Climate Crisis. Prosjektet analyserer klimakrisen fra ulike faglige perspektiver og vil undersøke om klimavippepunkter også innebærer en krise for demokratiet.


Mer om stillingen

Den som får stillingen, skal forske på forholdet mellom etikk, demokrati og økologi innenfor prosjektet. Det forutsettes evne til avansert drøfting av aktuelle og klassiske problemstillinger innenfor etikk, miljøfilosofi, religionsfilosofi og økoteologi i diskusjon med tilgrensende fagfelt som biologi, livsvitenskap, filosofi, psykologi og antropologi. For en nærmere beskrivelse av DEMOCRISIS og utsendelse av forskergruppens plan for 2024-2028, kontakt leder av forskergruppen Marius Timmann Mjaaland (marius.mjaaland@teologi.uio.no).

Stipendiatens egen prosjektbeskrivelse kan med fordel skrives inn i én eller flere arbeidspakker (WPs) i planen, hhv. WP1 (Vippepunkter), WP2 (Demokrati og langsiktig tenkning), WP3 (Demokrati og nedvekst), WP4 (Sivil ulydighet) eller WP5 (Verdier og kunnskapsregimer). Det er rom for tverrfaglige perspektiver i PhD-prosjektet og mulighet for veiledning fra ansatte på ulike fakulteter. Stipendiaten vil bli medlem av forskergruppen for systematisk teologi og forskergruppen DEMOCRISIS.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Alle stipendiater som leverer avhandling innen 3 eller 3 1⁄2 år etter oppstart, vil få 12 eller 6 måneders ekstra fullføringsstipend. Stipendiaten må følge fakultetets doktorgradsprogram, det er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at prosjektet kan gjennomføres i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet avtaleperioden. Det forventes at stipendiaten er aktiv i forskningsmiljøet ved fakultetet og bidrar til utviklingen av dette. Les mer om forskerutdanningen.

Stillingen er en heltidsstilling med oppstart 1. oktober 2024. Det forventes at den som får stillingen er fysisk basert i Oslo i ansettelsesperioden, bortsett fra en eventuell utvekslingsperiode til en annet lærested, om det finnes mulighet for det. Stipendiaten forventes også å arbeide i nært samarbeid med forskerteamet og å representere prosjektet på relevante seminarer og konferanser.


Kvalifikasjonskrav

Cand.theol.-grad eller tilsvarende mastergrad fra et fagfelt relevant for prosjektet. Graden må være oppnådd ved søknadstidspunktet. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Det vil også bli lagt vekt på følgende i vurderingen av søkerne:

 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, forskningsrelevans og innovasjonspotensial.
 • Faglig og personlig evne til å fullføre prosjektet innen den gitte tidsrammen.
 • Gode samarbeidsevner og vilje og evne til å delta i tverrfaglig samarbeid ved Universitetet i Oslo og internasjonalt.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og et skandinavisk språk.

Søkere som nylig har avlagt eksamen med fremragende resultat vil bli foretrukket.


Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 532 200 – 575 400 per annum, avhengig av kompetanse.
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen.
 • CV (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker).
 • Prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (maks fem sider).
 • Karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker. Minst en av referansene skal være en nåværende eller tidligere leder).
 • Evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.


Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Professor Marius Timmann Mjaaland, prosjektleder, epost: marius.mjaaland@teologi.uio.no

Ved spørsmål om rekrutteringsprosessen kontakt HR-rådgiver Anna Dyrkorn Tjora, epost: a.d.tjora@teologi.uio.no


Sektor
Offentlig
Sted
The Faculty of Theology, University of Oslo, Blindernveien 9, 0371 Oslo
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Undervisning og pedagogikk, Annet
FINN-kode
349922639
Sist endret
12. mai 2024 01:13