Inaktiv

Spesialpedagog 100 % fast

Arbeidsgiver
Tysvær kommune Barnehage
Frist
29.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Tysvær kommune eier og driver syv barnehager, i tillegg har den tre private barnehager.

Vi lyser nå ut etter spesialpedagog. Spesialpedagogen har sitt ansettelsesforhold i Tysvær kommune og har sitt daglige arbeid i en eller flere barnehager. Det er leder i den enkelte barnehage som er ansvarlig for å følge deg opp i det daglige og som er din nærmeste leder.

Spesialpedagogen skal sammen med barnehagens pedagogiske personalet bidra til god kvalitet i det almennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet og se dette i sammenheng.

Spesialpedagogen skal bidra til helhetstenkning og tverrfaglige arbeid i sektoren. Sammen skal vi bidra til at tilbudet til barn i Tysvær kommune blir så godt som mulig. Innføring av kompetanseløftet står sentralt i arbeidet i oppvekst. Inkludering, relasjonskvalitet, livsmestring og tidlig innsats er sentralt i dette arbeidet.

Vi har nå ledig 100% fast stilling som spesialpedagog. For barnehageåret 2024/2025 vil stillingen ligge i Tysværvåg barnehage.

Tysværvåg barnehage ligger sentralt plassert med kort kjøretid fra Karmøy og Haugesund gjennom Karmøytunellen.

 

Krav til kompetanse:

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk 60 studiepoeng.
 • Søkere med 30 studiepoeng i spesialpedagogikk kan bli vurdert, men må da forplikte seg til å ta videreutdanning.
 • Søkere med annen relevant høyskoleutdanning kan bli vurdert.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Norsk er arbeidsspråket i Tysvær kommune og du leser og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine fullstendig.

 

Andre kvalifikasjoner som kan bli vektlagt:

 • Veiledningskompetanse.
 • Helhetlig forståelse av system og individrettet arbeid.
 • Relevant erfaring med spesialpedagogisk arbeid.
 • Kompetanse og erfaring med implementering og endringsarbeid.
 • Kompetanse og erfaring med språkarbeid, tegn til tale og alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Generell god IT kompetanse.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Du kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Høy faglig kompetanse, holder deg oppdatert og har evne til videreutvikling.
 • Tar initiativ, er kultur bygger og motiverer andre.
 • Inkluderende fremtoning hvor relasjonelle evner er fremtredende.
 • Det blir lagt vekt på personlige egenskaper, stabilitet og nærvær på arbeidsplassen.

 

Ansvarsområder:

 • Bidra til et inkluderende felleskap for alle barn.
 • Medvirke til systemtenkning og tidlig innsats.
 • Ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn med vedtak.
 • Medansvar for å utarbeide og evaluere mål og handlingsplaner for barn.
 • Bidra til å styrke det allmenn og spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen i samarbeide med styrer og personal.
 • Samarbeide tett med pedagogisk leder, øvrig personal, foresatte og andre instanser til barnets beste.
 • Medansvar for observasjon og kartlegging og sikre oppfølging av barn som har behov for støtte.
 • Gi veiledning til foreldre og personalet i barnehage.
 • Delta på nettverkssamlinger.
 • Særlig ansvar for å implementere og bruke BTI.

 

Vi kan tilby:

 • Et høyt faglig fokus.
 • Tysvær kommune er en BTI kommune og bruker Stafettloggen som verktøy.
 • Vi bruker CLASS som system for å heve kvaliteten i barnehagene og du får mulighet til å sertifisere deg som observatør.
 • Et godt system for kompetanseheving.
 • Et faglig sterkt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter tariff og gode pensjons og forsikringsordninger.

Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusvegen 9, 5570 Aksdal
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehagelærer, Barnehage / Pedagogisk leder
FINN-kode
348210625
Sist endret
15. apr. 2024 06:29