Inaktiv

Fast 100% lærerstilling ved Rjukan videregående skole

Arbeidsgiver
Telemark fylkeskommune
Frist
26.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Rjukan videregående skole ligger i Tinn kommune. Skolen har ca 165 elever og 45 ansatte, fordelt på programområdene studiespesialisering, teknologi- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, arbeid- og hverdagslivstrening, og påbygg til generell studiekompetanse.Brosjyre Rjukan videregående skoleAktuelle fag kan være norsk, engelsk og realfag. Vi søker deg som kan bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom opplæringen. Det forventes at du tar ansvar med å følge opp og støtte elever i læringsarbeidet. Kontaktlærerfunksjon kan bli tillagt stillingen.Fast: Oppstart 01.08.2024Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder •  undervisning


KvalifikasjonerUtdanning: • undervisningskompetanse innenfor aktuelt fagområde (minimum 60 studiepoeng)
 • pedagogisk kompetanse (påbegynt PPU, lektorprogram eller tilsvarende)  


Erfaring: • erfaring fra undervisning på videregående skole er en fordel
 • det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.


I tillegg forventes det at du har god kjennskap til opplæringsloven og vurderingsforskriften.Personlige egenskaper • en tydelig klasseleder med god struktur og engasjement i undervisningen
 • evne til å skape gode relasjoner
 • gode samarbeidsevner og god rolleforståelse


Personlig egnethet vektlegges.Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.Vi tilbyr • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • en skole med høye ambisjoner på elevenes vegne


Tilsetting og prøvetid Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.Søke stilling Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Om fylkeskommunenFylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Sektor
Offentlig
Sted
Såheimsveien 22, 3660 Rjukan
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
348205092
Sist endret
15. apr. 2024 06:19