Vernepleier (miljøterapeut/-veiledere) til Sommerlystvegen barne- og avlastningsbolig

Arbeidsgiver
Enhet for habilitering-Sørøya og Fastlandet, Tromsø kommune
Stillingstittel
Vernepleiere (Miljøterapeuter/-veiledere) til Sommerlystvegen barne- og avlastningsbolig.
Frist
14.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi ønsker flere vernepleiere med på laget til vår nye avdeling - Sommerlystvegen barne- og avlastningsbolig.  

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har et brennende ønske om å jobbe med ulike unge mennesker. Og vil være med på spennende utvikling i tjenesten for utviklingshemmede.

Nå har vi ledig to faste stillinger som vernepleier. Dersom det ikke er kvalifiserte søkere vurderes også miljøterapeut/-veileder. Vi søker engasjerte og motiverte vernepleiere, og kan tilby en rekke gode tiltak og økonomiske ordninger for deg som nyansatt. Her kan du lese mer: Jobb i Tromsø Kommune

Enhet for habilitering - Sørøya og Fastlandet er en av fire enheter i seksjon for habilitering. Seksjonen er i gang med mye spennende utviklingsarbeid, blant annet vil vi innføre Positiv atferdsstøtte (PAS) som felles faglig rammeverk i tjenesten. Vi har styrket det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi har etablert fagforum, felles medisingruppe, faste fagdager mm. Fremover jobber vi sammen med de andre enhetene i vår seksjon med å utvikle felles kompetansehevingsprogram og basiskurs for nyansatte. Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Vi har størst fokus på miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentralt.

Sommerlystvegen barne- og avlastningsboliger. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Formålet med avlastningstjenester er å hindre at pårørende blir overbelastet, å gi de mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi de mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.
Vi er lokalisert i nytt og flott bygg i Sommerlystvegen. I dag har vi 26 unge mennesker som rullerer på de seks rommene vi har tilgjengelige. Vi har i tillegg to skjermede leiligheter for de som har behov for dette, og 2 barneboliger som ble tatt i bruk høsten 2023. Alle rommene har eget bad/toalett og deler felles stuer og kjøkken med resten av gjengen. Målgruppen er fra 13-23 år. Våre mål er å gi god omsorg, se de enkeltes behov og tilrettelegge for individuelle aktiviteter. Vi har engasjerte medarbeidere som gjør hverandre gode. Vi innehar mye god kompetanse og en løsningsorientert personalgruppe. Først og fremst forsøker vi å være et hjem borte fra hjemmet, som føles trygt og stabilt. Våre arbeidsoppgaver er blant annet stell, oppfølging av ernæring, sosial trening, følge opp aktiviteter, ADL- trening, samarbeid med andre instanser, jobbe tverrfaglig og ha primær og/eller koordinatoransvar.  Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøterapeutisk arbeid i møte med det enkelte barn/ ungdom. 
 • Ansvarsvakt på ettermiddag og helg.
 • Primærkontaktansvar.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Veiledning av kollegaer, studenter og lærlinger.
 • Medvirke til faglig kompetanseheving og utvikling av personalgruppen.
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter.
 • Delta i kvalitetsarbeid, herunder kontakt med pårørende, deltakelse i ansvarsgrupper, oppfølging av individuelle planer. 
 • Mulighet for å være koordinator med ansvar for å lede ansvarsgruppemøter/ samarbeidsmøter/ utarbeide individuell plan m.m.
 • Praktiske gjøremål og andre delegerte oppgaver fra leder.

  Kvalifikasjoner

  • For stilling som vernepleier kreves autorisasjon.
  • For stilling som miljøterapeut/-veileder er det krav om 3-årig relevant bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskole. (Må ha hatt veiledet praksis).
  • Fordel om du har tidligere jobberfaring med denne brukergruppen.
  • Erfaring i arbeid med utfordrende atferd er foretrukket.
  • Du må ha førerkort klasse B da tjenesten disponerer bil.
  • Arbeidet innebærer at du jobber i turnus, med arbeid dag og aftenvakter.
  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende B2 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

  Personlige egenskaper

  • Du er selvstendig og tydelig.
  • Du er engasjert, lydhør og har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
  • Du er løsningsorientert, fleksibel og er åpen for både utfordringer og nytenkning. 
  • Du er tilpasningsdyktig, robust, lagspiller og kan beholde roen i en hektisk hverdag. 
  • Du er en ressurs for avdelingen hvor din faglige kompetanse kommer frem, der du bruker ditt kliniske blikk og gode observasjoner.
  • Du initierer til samarbeid innad i personalgruppen og mot andre samarbeidsinstanser.
  • Vi vektlegger personlig egnethet ved tilsetting.

  Vi tilbyr

  Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak for å rekruttere og beholde helseansatte. For mer utdypende informasjon les her: Tiltak for stabilisering og rekruttering av personell i Helse og Omsorg.

  Vi kan blant annet tilby ulike tiltak. Ikke alle kan benyttes samtidig, men avtales nærmere med den som tilsettes.

  • Nyutdannede vernepleiere eller vernepleierstudenter som er i siste studieår, kan tilbys 70 000 kr som en engangssum mot 14 måneders bindingstid.
  • Nyrekruttering av vernepleiere til Tromsø kommune fra ekstern arbeidsgiver kan tilbys 70 000 kr som en engangssum mot 14 måneders bindingstid.
  • Nyutdannede vernepleiere i Tromsø kommune får nedbetalt kr. 15.000,- pr. år på studielånet, begrenset oppad til 5 år.
  • Avlønning som spesialvernepleier etter lokal lønnstariff.
  • Vernepleiere som har 10 studiepoeng i veiledningskompetanse får 10.000 kr i tillegg på grunnlønn.
  • Fagarbeidere eller assistenter som begynner på desentralisert studie i sykepleie/vernepleie eller kompletterende sykepleie, får lønnede permisjonsdager til obligatoriske samlinger/praksis, begrenset til maksimalt 30 dager pr studieår for de med 100% stilling. I tillegg gis kr. 30.000,- i stipend hvert studieår/kalenderår i maks 4 år. Dette mot bindingstid på 2 år. 
  • Mulighet for økonomisk støtte til videreutdanning etter kompetanseplan i avdeling/seksjon.
  • Flyttekostnader dekkes etter egen avtale.
  • Turnusarbeid med mulighet for individuelle tilpasninger. Blant annet mulighet for langvakter. Jobb utover hver. 3 helg kompenseres. 
  • Mulighet for godtgjøring for merarbeid på helg som i dagens særavtale kompenseres med inntil 84.000 kr i året.

  I tillegg kan vi tilby:

  • Mulighet for mentorordning i enheten.
  • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse.
  • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling).
  • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, tjenestemottakere og pårørende.
  • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
  • Lønn etter gjeldende lokale rammer
  • En av landets beste pensjons- og forsikringsordninger.
  • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler.

  Annet

  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
  • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
  • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
  • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
  • Attester og vitnemål legges inn i Webcruiter i forkant av intervjuet.
  • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
  • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

  Kontaktinformasjon

  Lisbeth Nygård Dalelv, Avdelingsleder Sommerlyst barne- og avlastningsbolig, 90 83 97 62

  Arbeidssted

  Sommerlystvegen 15

  9012 Tromsø

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Tromsø kommune  Referansenr.: 4789237571

  Stillingsprosent: 100%

  Fast

  Søknadsfrist: 14.04.2024


  Sektor
  Offentlig
  Antall stillinger
  2
  Sted
  Sommerlystvegen 15, 9012 Tromsø
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
  FINN-kode
  345688127
  Sist endret
  02. apr. 2024 05:46