Vernepleier til avdeling Sommereng

Arbeidsgiver
Enhet for habilitering - Sørøya og Fastlandet, Tromsø kommune
Stillingstittel
Vernepleier til avdeling Sommereng
Frist
14.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ønsker du å være med på å videreutvikle et spennende fagmiljø? Vil du være med i å forme tjenesten for personer med utviklingshemming? 

Vi søker en engasjert og motivert vernepleier, og kan tilby en rekke gode tiltak og økonomiske ordninger for deg som nyansatt. Her kan du lese mer om hvilke stipendordninger vi kan tilby ift nyrekruttering, for nyutdannede og de som tar desentraliserte studier: Jobb i Tromsø Kommune

Vi oppfordrer vernepleierstudenter på andre året til å søke. Med mulighet for tilsetting med en rekrutteringsavtale. Les mer under hva vi tilbyr. 

Enhet for habilitering - Sørøya og Fastlandet er en av 4 enheter i seksjon for habilitering. Seksjonen er i gang med mye spennende utviklingsarbeid, blant annet vil vi innføre Positiv atferdsstøtte (PAS) som felles faglig rammeverk i tjenesten. Vi har styrket det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi har etablert fagforum, felles medisingruppe, faste fagdager mm. Fremover jobber vi sammen med de andre enhetene i vår seksjon med å utvikle felles kompetansehevingsprogram, basiskurs for nyansatte mv. Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Vi har størst fokus på miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentralt.

Avdeling Sommereng bofellesskap er en omsorgsbolig som tilhører Omsorgstjenesten Sørøya og Fastlandet. Boligen består av 4 boenheter for voksne personer med ulik grad av utviklingshemming og andre tilleggsutfordringer som utfordrende atferd, epilepsi, somatisk sykdom mv. Beboerne har behov for døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Aldersspennet er fra 40-69 år på de som bor her.  Våre mål er at beboerne skal ha en meningsfylt hverdag hvor vi ser den enkeltes behov. At de skal få god omsorg, pleie, ha medbestemmelse, jobb, fritidsaktiviteter og et godt liv. Personalet har ulik kompetanse og jobber tverrfaglig i team. De ansatte har god kompetanse på somatikk som er nødvendig for å se sammenheng med andre utfordringer. Avdelinga ligger på Sør- Tromsøya, i nærhet til Telegrafbukta og kort vei til sentrum. Bygget skal renoveres og påbygges.  Planen er at del 1 av oppgradering starter allerede i år. Når renoveringen er ferdigstilt planlegger vi også for å ta i bruk flere velferdsteknologiske løsninger.  Jobben krever som utgangspunkt at du jobber turnus dag/-kveld med jobb hver tredje helg, men det kan også være rom for egne tilpassinger. Man jobber 1:1 hvor det er gode muligheter for å påvirke arbeidshverdagen. Arbeidsoppgaver

 • Du vil jobbe tverrfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. 
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på avdelingen.
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på mestring. 
 • Vi samarbeider med andre avdelinger i enheten, NAV, fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor mm.
 • Vi arbeider planmessig sammen med bruker og nettverket rundt han/henne.
 • Du skal være veileder for studenter, elever og lærlinger hvis det er behov for det.

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som vernepleier eller 2 års vernepleierstudent, da tenkt inn med en rekrutteringsavtale. 
  • Krav om tidligere jobberfaring med denne brukergruppen. 
  • Du må ha førerkort klasse B da tjenesten disponerer bil. (Fordel på manuelt gir).
  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende B2 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

  Personlige egenskaper

  • Vi søker en engasjert, tillitsvekkende og empatisk medarbeider.
  • Du må bruke din faglige kompetanse for å finne gode løsninger og målsettinger sammen med personalet og brukerne. 
  • Du må være oppriktig interessert i å lytte og forstå brukerne, og være opptatt av at brukerne skal føle seg likeverdig i møte med personalet. 
  • Vi forventer gode samarbeidsevner innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med.
  • Du er løsningsorientert i dagligdagse problemstillinger og selvstendig. 
  • Vi vektlegger personlig egnethet ved tilsetting.

  Vi tilbyr

  Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak for å rekruttere og beholde helseansatte.

  For mer utdypende informasjon les her: Tiltak for stabilisering og rekruttering av personell i Helse- og Omsorg i Tromsø Kommune

  Vi kan blant annet tilby ulike tiltak. Ikke alle kan benyttes samtidig, men avtales nærmere med den som tilsettes.

  • Nyutdannede sykepleiere/vernepleiere eller sykepleierstudenter/vernepleierstudenter som er i siste studieår, kan tilbys 70 000 kr som en engangssum mot 14 måneders bindingstid.
  • Nyrekruttering av sykepleiere/vernepleiere til Tromsø kommune fra ekstern arbeidsgiver kan tilbys 70 000 kr som en engangssum mot 14 måneders bindingstid.
  • Nyutdannede sykepleiere/vernepleiere i Tromsø kommune får nedbetalt 15 000 kr pr. år på studielånet, begrenset oppad til 5 år.
  • Fagarbeidere eller assistenter som begynner på desentralisert studie i sykepleie/vernepleie eller kompletterende sykepleie, får lønnede permisjonsdager til obligatoriske samlinger/praksis. Begrenset til maksimalt 30 dager pr studieår for de med 100% stilling. I tillegg gis 30 000 kr i stipend hvert studieår/kalenderår i maks 4 år. Dette mot bindingstid på 2 år. 
  • Mulighet for økonomisk støtte til videreutdanning etter kompetanseplan i avdeling/seksjon. 
  • Avlønning som spesialsykepleier/spesialvernepleier etter lokal lønnstariff.
  • Sykepleiere/vernepleiere som har 10 studiepoeng i veiledningskompetanse får kr. 10 000 kri tillegg på grunnlønn.
  • Flyttekostnader dekkes etter egen avtale.
  • Turnusarbeid med mulighet for individuelle tilpasninger. Blant annet mulighet for langvakter. Jobb utover hver.3. helg kompenseres.
  • Mulighet for godtgjøring for merarbeid på helg som i dagens særavtale kompenseres med inntil  84.000 kr i året.

  I tillegg kan vi tilby:

  • Mulighet for mentorordning i enheten.
  • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse.
  • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling)
  • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
  • Lønn etter gjeldende lokale rammer.
  • En av landets beste pensjons- og forsikringsordninger.
  • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler.
  • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, tjenestemottakere og pårørende.

  Annet

  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
  • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
  • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
  • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
  • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
  • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
  • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

  Kontaktinformasjon

  Tonje Karlsen, Avdelingsleder Sommereng bofellesskap, 40 01 68 64

  Arbeidssted

  Nansenvegen 89

  9007 TROMSØ

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Tromsø kommune  Referansenr.: 4790164897

  Stillingsprosent: 100%

  Fast

  Søknadsfrist: 14.04.2024


  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Nansenvegen 89, 9007 Tromsø
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier, Helsepersonell
  FINN-kode
  345686424
  Sist endret
  27. mars 2024 11:00