Inaktiv

VERNEPLEIER BUP EGERSUND

Arbeidsgiver
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk
Stillingstittel
Helse-, sosialfaglig eller spesialpedagog
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk i Egersund (BUP-Egersund) er det ledig 1 fast 100% stilling, 

BUP Egersund er en av 10 poliklinikker i Psykisk helsevern barn og unge avdeling poliklinikk, Helse Stavanger.

BUP-Egersund betjener primært de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Vi har et tverrfaglig team bestående av psykologspesialist, legespesialister, psykologer, vernepleier, sykepleier, sosionom, pedagoger og helsesekretærer. Vi har ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og -forstyrrelser av barn og ungdom i alderen 0-18 år, og oppfølging av deres familier. Vi har et utstrakt samarbeid med allmennleger, skoler, barnehager, helsestasjon, kommunal psykisk helsetjeneste, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og barneverntjenesten. En annen viktig oppgave hos oss er kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og eksternt.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest( vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a( gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Tiltredelse snarest.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.   Arbeidsoppgaver

Delta i poliklinikkens hovedoppgaver, som omhandler utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år, med et særskilt fokus på barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser

 • Journalføring og rapportskriving  
 • Planlegge og gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak internt og eksternt  særlig rettet mot autismespektertilstander
 • Delta aktivt i fagutvikling 
 • Delta i aktuelle samarbeidsfora med kommunale tjenester
 • Vernepleieren vil arbeide i et tverrfaglig team og ha et utstrakt samarbeid med kommunale instanser som f.eks skoler, PPT, helsesykepleiere, kommunal psykiatrisk helsetjeneste, fastleger og barnevern. 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter kandidat som er offentlig godkjent vernepleier. Det er ønskelig med relevante videreutdanninger og/eller mastergrad. 
 • Du har kjennskap til normalutvikling, og til grunnvanskene ved autismespekterforstyrrelser 
 • Det er ønskelig at søker har interesse for og erfaring fra, utredning og behandling av barn og unge med psykiske helseplager, samt klinisk arbeid med samme gruppe. 
 • Du har erfaring med veiledning av foresatte og fagpersoner 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå   

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for utviklingsarbeid 
 • Gode kommunikasjons og formidlingsevner. 
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø. 
 • Evne til å arbeide raskt, målrettet og strukturert. 
 • Følge opp tildelte oppgaver og evne til å sluttføre oppgaver. 
 • Fleksibel og løsningsorientert.  Motivasjonog interesse for utviklingsarbeid 

Vi tilbyr

 • Lønn i.h.t overenskomst i Helse Stavanger HF
 • Et faglig sterkt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Mulighet for etterutdanning, kurs og seminarer i tråd med avdelingens behov
 • Introduksjonskurs/nyansatte kurs
 • God pensjons- og forsikringsordning  
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftidrettslag 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Helen Myklebust, Overlege, 51 51 21 68

Kathrine Strandnæs, Psykiatrisk sykepleier, 51 51 21 68

Arbeidssted

Langevannsveien 15

4373 Egersund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4777719536

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.03.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Langevannsveien 15, 4373 Egersund
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
342302106
Sist endret
04. mars 2024 06:54