Inaktiv

Vi søker støttepedagog til overgang barnehage - skole

Arbeidsgiver
Øksnes kommune Oppvekst
Stillingstittel
Støttepedagog
Frist
08.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Øksnes kommune søker støttepedagog i 100 % stilling, med arbeidsted i barnehage og etter hvert skole.

Stillingen skal ivareta pedagogiske oppgaver knyttet til arbeid med et eller flere enkeltbarn som har behov for ekstra hjelp og støtte. Støttepedagogen vil starte sitt arbeid i barnehage og følge barnet/barna over til skolen. 

Om barnehagen og skolen

Myre bedriftsbarnehage er en privateid barnehage som ligger rett ved Myre skole i sentrum av kommunesenteret og tettstedet Myre. Stillingen er knyttet til et styrket lovpålagt tilbud til førskolebarn med spesielle behov. Støttepedagogen vil være ansatt i Øksnes kommune med arbeidssted Myre bedriftsbarnehage, og følge barnet/barna over til Myre skole. Myre skole er en 1-10 skole med rundt 400 elever. 

I Øksnes kommune jobbes det systematisk for å sikre gode leke- og læringsmiljø og inkluderende praksis i alle barnehager og skoler. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ivareta pedagogiske og praktiske oppgaver knyttet til arbeid med enkeltbarn som trenger ekstra hjelp, støtte og tilrettelegging.

 • Jobben innebærer deltakelse på møter, veiledning, tett samarbeid med foreldre, autismeteam, PPD, og andre faginstanser samt utarbeidelse av planer og rapporter.


Kvalifikasjoner:

 • Har relevant Bachelor utdanning som for eksempel barnevern, vernepleier, barnehagelærer m.fl.

 • Erfaring med spesialpedagogisk arbeid i barnehage/skole er en fordel

 • Erfaring/kjennskap til arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser er en fordel

 • Svært gode norskspråklige ferdigheter både muntlig og skriftlig er en forutsetning, B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evner å jobbe i team rundt barnet

 • Er god på relasjoner, samarbeid, kommunikasjon og formidling

 • Faglig engasjert, positiv og løsningsorientert

 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen

Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:

 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø

 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling

 • Veiledning og oppfølging fra autismeteamet ift. Eibi.

Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig, slik at best mulig opplæring kan bli gitt.  

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Storgata 27, 8430 Myre
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Omsorg og sosialt arbeid, Barnevernspedagog
FINN-kode
341886955
Sist endret
28. feb. 2024 02:29