Inaktiv

Teamkoordinator ungdomsteamet NAV Ullern

Arbeidsgiver
Ullern Oppfølging 3, NAV
Stillingstittel
Teamkoordinator ungdomsteamet NAV Ullern
Frist
18.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

NAV Ullern søker teamkoordinator for ungdomsteamet. Teamet består av 4 veiledere, inkl teamkoordinator som har delt rolle som veileder og koordinator. Teamet følger opp alle ungdommer opp til 30 år uavhengig av bistandsbehov og ytelse.
 
Teamkoordinator har ansvar for og skal være initiativtaker til utvikling og daglig drift av ungdomsteamet. Teamkoordinator har fag- og resultatansvar, og rapporterer til avdelingsleder, som har personalansvar for teamet.
 
I 2023 kom det ny ungdomsgaranti som gir føringer for hvordan NAV skal følge opp ungdommer. For ny teamkoordinator blir utvikling av arbeidsmetode i tråd med ungdomsgarantien sentralt. Ungdomsgarantien skal sikre individuelt tilpasset oppfølging så lenge det er behov for det, slik at flere unge får mulighet til å fullføre utdanning og komme i arbeid. Ungdommene skal få bistand til å samhandle med andre relevante instanser, som utdanningsmyndigheter, barnevernstjenesten og helsetjenester.
 
Teamkoordinator skal være med å utvikle samarbeidet om oppfølging av ungdom med andre tjenestesteder i bydelen. I tillegg ønsker vi å styrke samarbeidet med arbeidsgivere i bydelen, og finne muligheter i ordinært arbeidsliv for flest mulig av ungdommene vi følger opp.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere oppgaver i ungdomsteamet, både den daglige driften, ved fravær og ad hoc-oppgaver
 • Sørge for drift av ungdomsteamet, inkludert å lede teammøter
 • Være en pådriver for faglig utvikling og gode resultater for teamet
 • Videreutvikle og være en pådriver for samarbeid med ulike tjenestesteder i bydelen
 • Samarbeide med kontorets markedskontakter og med arbeidsgivere om arbeidsplasser tilpasset unges behov
 • Samarbeide med andre NAV-kontor om f.eks. gruppeinnkallinger for ungdom med tema som økonomisk råd og veiledning og boligmarkedet
 • Helhetlig kartlegging og oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet i egen portefølje
 • Bistå med personlig økonomi/hverdagsbudsjett, og bistand til å finne bolig ved behov
 • Samhandle med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere

Rollen utvikles i tråd med kontorets behov og politiske føringer. Det må regnes med endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha evne til å lede team i faglig utvikling og kunne ta initiativ til utvikling
 • Du må ha erfaring med å jobbe endringsrettet med personer som har ulike helsemessige og sosiale utfordringer
 • Du må ha god veiledningskompetanse
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du må være fleksibel, både når det gjelder arbeidsoppgaver og kunne bidra som back-up for kollegaer på kort varsel
 • Kompetanse om ungdomsgarantien i NAV, arbeidsinkludering og erfaring med utviklingsarbeid teller positivt

Utdanningskrav

 • Minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet. For søkere med dokumentert relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes.
 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og har evne til å skape tillit, inspirere og motivere
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner til mennesker i utfordrende livssituasjoner, og kan stå i disse over tid
 • Du har evne til å jobbe målrettet, effektivt og strukturert i et hektisk arbeidsmiljø, og er opptatt av kvalitet
 • Du har et menneskesyn som støtter opp under NAV sine holdninger og verdier

Personlig egnethet blir vektlagt 

Vi tilbyr

 • Tilsetting på statlige vilkår, gode pensjonsordninger gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn i stillingskode 1363 Seniorrådgiver i lønnstrinn 64-67, dette utgjør i dag 624 500-657 300 kr. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et godt og spennende arbeids- og fagmiljø
 • Lyse og trivelige lokaler med egen kantine

Kontaktinformasjon

Ingunn Loraas, Avdelingsleder, 46611423

Arbeidssted

Hoffsveien 48

0377 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4773410528

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 18.03.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Hoffsveien 48, 0377 Oslo
Stillingsfunksjon
Konsulent, Rådgivning, Koordinering
FINN-kode
341341343
Sist endret
28. feb. 2024 02:37