Inaktiv

Inntil 200% vikariat - Åmot skule, Vinje

Arbeidsgiver
Åmot Skule
Stillingstittel
Lærer (grunnskole)
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Åmot skule er omkransa av vakker natur og spennande fjellområde. Skulen er sentral i bygda vår med flotte bygg og idrettsanlegg vegg i vegg. Skulen vår er ein 1.-10. skule med vaksenopplæring. Me har om lag 210 flotte og engasjerte elevar frå alle verdas hjørne, av desse er om lag 60 tilknytt SFO. Med 40 dyktige tilsette på laget er me opptekne av å ha rom for alle og blikk for den eine.


Ledige undervisningsstillingar - inntil 200% vikariat


Alle fag i barne- og ungdomsskulen er aktuelle, med det er særleg trong for fylgjande kompetanse:


basisfag, naturfag, tysk, norsk for minoritetsspråklege, mat og helse, musikk, kroppsøving og spes.-/sos.ped. Andre fagkombinasjonar kan óg vere aktuelt.


Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og erfaring. Tilsetting frå 01.08.24.


Arbeidsoppgåver


 • Planleggje og gjennomføre undervisning i tråd med LK20
 • Skape eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø for elevane med god klasseleiing
 • Delta i og bidra til lærande fellesskap ved skulane
 • Delta i tverrfagleg samarbeid
 • Vera ein trygg og god vaksenperson i møte med elevar og andre vaksne
 • Kontaktlærarfunksjon og andre funksjonar i skulen kan bli lagt til jobben

Kvalifikasjonar


 • Formell undervisningsfompetanse i aktuelle fag.
 • Godkjend lærarutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn ift. opplæringslova
 • God fag-/metode-/relasjonskompetanse
 • Gode digitale ferdigheitar og kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • Gode skriftlege nynorskferdigheitar
 • Aktuelle fag er mellom anna kunst og handverk, realfag, spes.ped., tysk og engelsk

Personlege eigenskapar


 • Du er ein trygg, raus og tydeleg klasseleiar
 • Du tek initiativ til nye arbeidsmåtar
 • Du har fokus på elevane sine moglegheitar for læring
 • Du er fleksibel, omstillingsdyktig og finn løysingar
 • Du er strukturert og overheld tidsfristar
 • Du kommuniserer godt med kollegaer, elevar, føresette og andre samarbeidspartnarar
 • Du tek ansvar og er profesjonell
 • Du er positiv og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er engasjert i leik og samhandling med barn

Me tilbyr


 • Flotte og engasjerte elevar frå alle verdshjørne
 • Eit engasjert elevråd
 • Kantine med gratis skulemat for elevar og hyggeleg pris for tilsette
 • Ein interessant og utviklande jobb i eit godt og fagleg arbeidsmiljø
 • Kontaktlærar har eit tillegg på kr. 42.000 pr. år for 1.-4. trinn /

  kr. 36.000 pr. år for 5.-10. trinn
 • Nyutdanna lærarar får rettleiing
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Generell informasjon


 • Utanlandske søkjarar må ha generell godkjenning frå NOKUT og UDIR for å få tilsetjing
 • Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jf. opplæringslova §10-9. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månadar og skal ikkje leverast med søknaden
 • I Vinje kommune er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette pliktar å nytte nynorsk skriftspråk i tenesta

Me gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å blir ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til fylgje, vert søkjaren varsla om dette.


Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.


Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet.


Skulle det bli ledig fleire lærar-/fagarbeidar-/assistentstillingar i kommunen (vikariat, mellombels eller faste) fram mot 01.08.24 vil ein vurdere å tilsetje etter same søkjarliste.


Søknad skal sendast på elektronisk skjema.


++Lenke til søknadsskjema finn du her++


Velkomen som søkjar!

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Raulandsvegen 58, 3890 Vinje
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer
FINN-kode
341093915
Sist endret
21. feb. 2024 02:06