Inaktiv

Kirketjener/gravplassarbeider/vaktmester

Arbeidsgiver
Øksnes kirkelige fellesråd
Stillingstittel
Kirketjener/gravplassarbeider/vaktmester
Frist
18.03.2024

Beskrivelse

Øksnes menighetsråd drifter 4 kirker og 8 gravplasser. Vi har 60-70 gudstjenester og 40-50 gravferder årlig. I Myre kirke er det mange aktiviteter med blant annet 4 ulike kor, speider, kaffetreff og kvinnegruppe.

Er du praktisk anlagt, og kan se for deg å jobbe med både kirkegårder og vedlikehold av bygg? Vil du bli med i teamet av ansatte (og frivillige) som legger til rette for alle aktivitetene som skjer i kirkene våre hver uke hele året? Da er kanskje dette jobben for deg. En av våre ansatte går av med pensjon og vi søker:
Kirketjener/vaktmester
Som kirketjener jobber du med oppgaver knyttet til kirkebygget. Kirketjener ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelser og gjennomføring av gudstjenester, begravelser og annen kirkelig aktivitet, samt renhold og vedlikehold. Du vil også ha medansvar for sikkerhet, brannvern og å møte mennesker som kommer til kirken på en god måte. Man må regne med en del helge- og helligdagsarbeid – omfang kan drøftes og tilpasses. Videre vil du ha et hovedansvar for vedlikehold av kirkebygg og bygg på gravplassene.

Gravplassarbeider
Som gravplassarbeider skal har du ansvar for forsvarlig drift av kirkegårdene med blant annet plenklipping, stell og vedlikehold. Du vil få ansvar for å lære opp og lede ungdom i sommerjobb. Tilrettelegging for pårørende og besøkende er også en del av jobben.


Fordelingen av oppgaver vil variere gjennom året – og kan innenfor noen rammer tilpasses søkers kompetanse- og interessefelt.Arbeidsoppgaver

Kirketjener ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, begravelser og annen kirkelig aktivitet, har delansvar for renhold og medansvar for vedlikehold av kirkebyggene. Gravplassarbeider skal sikre god og forsvarlig stell og drift av kirkegårdene, lære opp og lede ungdom i sommerjobb, og legge til rette for pårørende og besøkende. I jobben vil også inngå noe kontakt med konfirmanter, med barn, unge og voksne som deltar i ulike aktiviteter i kirka. Det må forventes en del helge- og helligdagsarbeid.

Kvalifikasjoner

Relevant utdannelse eller relevant arbeidserfaring.
Medlemskap i Den norske Kirke.
Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens §29.

Personlige egenskaper

Engasjer, dyktig og løsningsorientert. Kan jobbe selvstendig, men også fungere godt som del av et team som løser oppgaver og tar utfordringer i felleskap.
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
Førerkort klasse B er en forutsetning, ønskelig med førerkort klasse BE.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale for kirkelig sektor. Stillingen innebærer kveld- og helgearbeid. Stillingen har god pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid for nytilsatte.
Du blir del av en stab som jobber som et team – som på tvers av fag og stillingsbeskrivelser – bidrar i fellesskap til å utvikle Den norske Kirke i Øksnes. 

Stilling: 100 %. Fast stilling
Lønn i henhold til tariffavtale for kirkelig sektor. 
Stillingstittel: Kirketjener/vaktmester/gravplassarbeider.
Spørsmål kan rettes til kirkevergen: Tore Christiansen, kirkevergen@oksnes.kirken.no tlf 45619198.

Kontaktinformasjon

Tore Christiansen, Kirkeverge, 45619198

Ingrid Lie Brun, Kirketjener/gravplassarbeider, 48207886

Arbeidssted

Kirkeveien 10

8430 Myre

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øksnes kirkelige fellesrådReferansenr.: 4771823306

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 18.03.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Kirkeveien 10, 8430 Myre
Stillingsfunksjon
Annet, Håndverker
FINN-kode
340885171
Sist endret
28. feb. 2024 02:45