Inaktiv

100 % fast stilling som ergoterapeut

Arbeidsgiver
Seljord Helsesenter Fysioterapi
Stillingstittel
Ergoterapeut
Frist
02.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Helseavdelinga

Helseavdelinga i Seljord er ein tverrfagleg kompetansebedrift som består av avdelingane legekontor, legevakt, fysio/ergoterapi, helsestasjon-og skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Vi er om lag 35 tilsette og er organisera med einingsleiar og medisinskfagleg ansvarleg. Helseavdelinga deltek i fleire prosjekt, som det nasjonale pilotprosjektet Primærhelseteam og Gode pasientforløp


Vi har eit solid og godt arbeidsmiljø med sterkt fagleg fokus og høg fagleg kompetanse. Det er kontinuerlig fokus på tverrfaglegheit og samarbeid med heile det kommunale tenestetilbodet. Seljord er ein liten og sterk distriktskommune med visjonen Seljord- det gode vertskap.


Om stillinga

Fysio/ergoterapiavdelinga har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut.


Avdelinga har to fast tilsette fysioterapeutar og ein fysioterapeut på driftstilskudd.


Kvalifikasjonskrav

· Offentleg godkjent ergoterapeut


· Erfaring er ynskjeleg


· Digital kompetanse


· Ynskjeleg med førarkort


Oppgåver knytt til stillinga:

· Habilitering og rehabilitering i institusjon, skule-og barnehage og i heimen


· Arbeid med hjelpemiddelformidling


· Velferdsteknologiansvarleg


Vi ynskjer at du er ein god lagspelar og interessert i fagutvikling


Vi tilbyr

· Løn etter Hovudtariffavtala


· Pensjon via KLP


· IA-bedrift


· Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer


· Spennande arbeidsoppgåver med fokus på samhandling, teamarbeid, fag og utvikling


For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med fagleiar fysioterapiavdelinga Ragnhild Skrede på telefon 41 25 42 72, ragnhild.skrede@seljord.kommune.no eller einigsleiar helseavdelinga Eldbjørg Haugan på telefon 90 96 80 18, eldbjorg.haugan@seljord.kommune.no


Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjønn, kultur, religion om å søke.


Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.


Søk via elektronisk søknadsskjema

Sted
Ingrid Slettens veg 16, 3840 Seljord
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
340862289
Sist endret
19. feb. 2024 11:50