Inaktiv

Lærarstillingar inntil 300% Fast

Arbeidsgiver
Rauland Skule Avd Skule
Stillingstittel
Lærer (grunnskole)
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Rauland skule er ein 1–10 skule med om lag 170 elevar og 30 tilsette. Skulen har idrettshall og symjebasseng, og store opparbeida uteområde.
Hva vi ser etter
Lærar inntil 300 % fast stilling:

Alle fag og trinn i barneskulen/ungdomsskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande fagkompetanse:


Spesialpedagogikk, naturfag, norsk og kunst og handverk.
Arbeidsoppgaver
Lærar inntil 300 % fast stilling:

Alle fag og trinn i barneskulen/ungdomsskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande fagkompetanse:


Spesialpedagogikk, naturfag, norsk og kunst og handverk.


Arbeidsoppgåver


• Planleggje og gjennomføre undervisning i tråd med LK20


• Skape eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø for elevane med god klasseleiing


• Delta i, og bidra til lærande fellesskap ved skulane


• Delta i tverrfagleg samarbeid


• Vera ein trygg og god vaksenperson i møte med elevar og andre vaksne


• Kontaktlærarfunksjon og andre funksjonar i skulen kan bli lagt til jobben


Kvalifikasjonar


• Godkjend lærarutdanning 1.--7. trinn eller 5.--10. trinn ift. opplæringslova


• God fag- / metode- / relasjonskompetanse


• Gode digitale ferdigheiter og kunnskap om pedagogisk bruk av IKT


• Gode skriftlege nynorskferdigheiter


Personlege eigenskapar


• Du er ein trygg, raus og tydeleg klasseleiar


• Du tek initiativ til nye arbeidsmåtar


• Du har fokus på elevane sine moglegheiter for læring


• Du er fleksibel, omstillingsdyktig og finn løysingar


• Du er strukturert og overheld tidsfristar


• Du kommuniserer godt med kollegaer, elevar, føresette og andre samarbeidspartnarar


• Du tek ansvar og er profesjonell


• Du er positiv og bidreg til eit godt arbeidsmiljø


• Du er engasjert i leik og samhandling med barn
Vi tilbyr

Me tilbyr


• Flotte og engasjerte elevar frå alle verdshjørne


• Eit engasjert elevråd


• Kantine med gratis skulemat for elevar, og hyggeleg pris for tilsette


• Ein interessant og utviklande jobb i eit godt og fagleg arbeidsmiljø


• Kontaktlærar har eit tillegg på kr. 42 000 pr. år for 1.-4. trinn / kr. 30 000 pr. år for 5.-10. trinn


• Nyutdanna lærarar får rettleiing


• Løn etter avtale


• Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Antall stillinger
3
Sted
Rauland skule, Rjukanvegen 7, 3864 Rauland, 3864 Rauland
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer
FINN-kode
340845063
Sist endret
19. feb. 2024 09:50