Inaktiv

Helsefagarbeider i heimetenesta i Øvre Vinje

Arbeidsgiver
Heimetenesta i Øvre
Stillingstittel
Helsefagarbeider
Frist
03.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Heimetenesta i Øvre omfattar Norheimstunet omsorgssenter og heimetenester. Norheimstunet er eit bu-tilbod med tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, bebuarane får helse- og omsorgstenester etter behov.


Norheimstunet er eit triveleg tun, som ligg sentralt til i Haukeli. Omsorgssenteret har 11 bebuarrom inne på Norheimstunet og er døgnbemanna, samt 4 frittståande omsorgsbustader ute på tunet. Omsorgssenteret er base for alle heimebaserte tenester i Øvre distrikt. Me har og eit eldresenter med kokk, som lagar middag to gonger i veka for bebuarane på Norheimstunet og eldre heimebuande i Øvre distrikt. Me har ei brukargruppe på omlag 45 stk.


Øvre distrikt området omfattar Edland, Vågslid, Arabygdi og ned til Smørklepp. Heimetenesta i Øvre har ei personalgruppe som består av sjukepleiarar,


helsefagarbeidarar, kjøkenassistent og heimehjelper/assistentar, på til saman 25 tilsette.


Me verdset eit godt arbeidsmiljø, og me ynskjer deg velkomen som søkjar hjå oss.


Stilingane er i todelt turnus med arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 timar i veka.


Dine hovudoppgåver vil vere knytt til:

• Samarbeid med ulike fagpersonar for å levere kvalitativt gode og føreseielege helse -- og omsorgstenester til bebuerane på Norheimstunet, og til heimebuande.


• Ivareta eit samla og godt tenestetilbod


• Bidra til å sikre god oppfølging av den enkelte brukar


Kvalifikasjonar

• Autorisasjon som helsefagarbeidar


• Førarkort klasse B


• God skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk- minimum B2


• Politiattest (ikkje eldre enn 3 månadar)


• Det vil bli lagt vekt på personleg eignaheit


• Andre med relevant erfaring kan søkje


Me søkjer deg som

• Er ein positiv lagspelar som bidreg til eit godt arbeidsmiljø


• Har samarbeids - og kommunikasjonseigenskapar som skaper trygge og gode


relasjonar med bebuar/pasient, pårørande og kollegaer


• Er fleksibel, løysingsorientert og trivs med varierte oppgåver


• Jobbar sjølvstendig, er strukturert og engasjert


• Er stabil, lærevillig og nyfiken på nye oppgåver


Me kan tilby

• Gode læringsmiljø


• Faglege dyktige kollegaer


• Gode forsikrings -- og pensjonsordningar


• Gode barnehagetilbod


Dersom det blir interne rokeringar, tilset me og i desse stillingane. Vitnemål og attestar må takast med til intervju.


I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Sektor
Offentlig
Sted
Storegutvegen 217, 3895 Edland
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
340453269
Sist endret
28. feb. 2024 02:51