Inaktiv

Sjukepleiar i heimetenesta i Øvre Vinje- 1 års vikariat

Arbeidsgiver
Heimetenesta i Øvre
Stillingstittel
Sykepleier ved hjemmetjenesten
Frist
03.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Heimetenesta i Øvre omfattar Norheimstunet omsorgssenter og heimetenester. Norheimstunet er eit bu-tilbod med tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, bebuarane får helse- og omsorgstenester etter behov.


Norheimstunet er eit triveleg tun, som ligg sentralt til i Haukeli. Omsorgssenteret har 11 bebuarrom inne på Norheimstunet og er døgnbemanna, samt 4 frittståande omsorgsbustader ute på tunet. Omsorgssenteret er base for alle heimebaserte tenester i Øvre distrikt. Me har og eit eldresenter med kokk, som lagar middag to gonger i veka for bebuarane på Norheimstunet og eldre heimebuande i Øvre distrikt. Me har ei brukargruppe på omlag 45 stk.


Øvre distrikt området omfattar Edland, Vågslid, Arabygdi og ned til Smørklepp. Heimetenesta i Øvre har ei personalgruppe som består av sjukepleiarar,


helsefagarbeidarar, kjøkenassistent og heimehjelper/assistentar, på til saman 25 tilsette.


Me verdset eit godt arbeidsmiljø, og me ynskjer deg velkomen som søkjar hjå oss.


Stilingane er i todelt turnus med arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 timar i veka.


Dine hovudoppgåver vil vere knytt til:

• Samarbeid med ulike fagpersonar for å levere kvalitativt gode og føreseielege helse -- og omsorgstenester til bebuarar på omsorgssentera, og til heimebuande slik at dei kan bu lengst mogeleg heime


• Ivareta eit samla, og godt tenestetilbod


• Bidra til datasamling og funksjonsvurdering for å sikre god oppfølgjing av den enkelte bebuar/pasient


• Delta i utvikling av egen arbeidsplass, samt delta i fagleg rettleiing og opplæring i høve kollegaer/studentar og bebuar/pasient.


Kvalifikasjonar

• Autorisasjon som sjukepleiar


• Førarkort klasse B


• God skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk


• Deg som søkjer kunnskap og delar kunnskap


• Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månadar )


• Andre med relevant helsefagleg utdanning kan søkje


Det vil bli lagt vekt på personleg eignaheit


Me søkjer deg som

• Er ein positiv lagspelar som bidreg til eit godt arbeidsmiljø


• Har samarbeids - og kommunikasjonseigenskapar som skaper trygge og gode


relasjonar med bebuar/pasient, pårørande og kollegaer


• Er fleksibel, løysingsorientert og trivs med varierte oppgåver


• Jobbar sjølvstendig, er strukturert og engasjert


• Ser din sjukepleiarrolle i samspill med andre kollegaer i heimetenesta


• Er ein stabil arbeidstakar


Me kan tilby

• Gode læringsmiljø


• Faglege dyktige kollegaer


• Gode forsikrings -- og pensjonsordningar


• Gode barnehagetilbod


Vitnemål og attestar må takast med til intervju.


I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Sektor
Offentlig
Sted
Storegutvegen 217, 3895 Edland
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
340450968
Sist endret
28. feb. 2024 02:51