Inaktiv

Helsefagarbeider 100 % - Furubo bokollektiv

Arbeidsgiver
Kragerø kommune Furubo bokollektiv
Frist
04.03.2024

Beskrivelse

Vi har ledig en 100% stilling som helsefagarbeider. Stillingen er for tiden ved Furubo bokollektiv. Stillingen innebærer turnus med 35,5 timers arbeidsuke. Arbeidet er fordelt på dag/kveld med langvakter hver fjerde helg.

Furubo er et bokollektiv for personer med demens inndelt i to avdelinger, øst og vest. Bokollektivet består av totalt 14 beboerrom.

Kragerø kommune vil fremover arbeidet systematisk med utvikling av demenstilbudet i kommunen hvorav Furubo vil være sentralt i dette arbeidet. Iløpet av våren 2024 starter vi ved Furubo opp med prosjektet Musikkbasert miljø behandling med demenskoordinator som prosjekt leder.

Vi søker deg som ønsker å jobbe med personer med demens, ønsker utfordringer, er tydelig, engasjert og som evner å se muligheter i en travel men spennende hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikre og utvikle kunnskapsbaserte tjenester til tjenestemottakere gjennom å bygge på best tilgjengelig kunnskap, faglig erfaring og brukermedvirkning
 • Bidra til et helhetlig og forsvarlig pleie- og omsorgstilbud for våre beboere.
 • Jobbe etter yrkesetiske retningslinjer, med fokus på respekt for liv og det enkelte menneskets egenverd.
 • Gi faglige råd og veiledning til pleiemedarbeidere og elever/lærlinger innen eget fagområde.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider.
 • Videreutdanning innen demens er ikke et krav men ønskelig.
 • Erfaring fra liknende arbeid er å foretrekke.

Egenskaper:

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Gode evner til å planlegge, utføre, evaluere og igangsatte oppgaver
 • Gode evner til å arbeide strukturert utfra definerte arbeidsoppgaver
 • Gode evner til problemløsning
 • Sette pasienten i fokus
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

I Kragerø kommune blir alle ansatte medlem av KLP/SPK med 2 % av lønnen. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune, derav  6. mnd pøvetid.

Link til søknadsskjema: Søk her

Sted
Gamle Kragerøvei 30 og 32, 3770 Kragerø
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
340425809
Sist endret
28. feb. 2024 02:51