Inaktiv

Seksjonsleder Patruljeseksjon Vestmar

Arbeidsgiver
GDE Telemark -Patruljeseksjon - Vestmar, Sør-Øst politidistrikt
Stillingstittel
Seksjonsleder Patruljeseksjon Vestmar
Frist
02.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som seksjonsleder fra 1.4.2024. Stillingen er for tiden stedplassert ved GDE Telemark, Vestmar  politistasjonsdistrikt, patruljeseksjonen, Kragerø.

Vestmar politistasjonsdistrikt består, av en patruljeseksjon og en etterforskningsseksjon. Enheten har ansvaret for polititjenesten i Kragerø, Drangedal og  Nissedal kommune med ca 18 000 innbyggere.

Seksjonsleder har delegert ansvarsområde fra tjenesteenhetsleder Vestmar og ansvaret for den operative polititjenesten i sitt tjenestestedsområde.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, og med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. 

Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og  gjennomfører nødvendige endringer.Arbeidsoppgaver

 • Bidra til resultatoppnåelse og utvikling
 • Ha ansvar for å organisere vakt og beredskapstjenesten i tjenesteområdet, slik at det bidrar til optimal ressursbenyttelse
 • Legge til rette for god samhandling mellom den operative tjenesten, de funksjonelle enhetene og de øvrige enheter tilknyttet de ulike geografiske områdene i politidistriktet.
 • Medvirke til utarbeidelse av virksomhetsplaner og delta i rapportering i samarbeid med tjenesteenheten 
 • Medvirke til godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • Sørge for kompetanseplanlegging og utvikling, samt legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politiskole / Politihøgskole.
 • Lederutdanning med 30 studiepoeng eller annen tilsvarende relevant lederutdanning og/eller ledererfaring med personalledelse eller annet relevant lederansvar
 • God kunnskap om politiets totale tjenestetilbud og oppgaveløsning
 • Bred politifaglig erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kunnskap om politiets IT-verktøy
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Ønskelig:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring fra operativ tjeneste
 • Maritim erfaring
 • Kunnskap om regelverket som regulerer partsamarbeidet i staten


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 •  Samfunnsengasjert, strategisk og helhetsorientert
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeiderne
 • Fremstå med bevissthet om betydningen av samhandling og notoritet på tvers av funksjoner og roller, internt og eksternt

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som lensmann (stillingskode 0326) i funksjon som seksjonsleder, fra kr 759.100,- brutto per år (ltr 75).
  For denne stillingen gjelder "Særavtale om uregulert arbeidstid for enkelte ledere i politi- og lensmannsetaten". Denne særavtalen godtgjøres for tiden med et årlig tillegg på kr 49.600
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Øystein Skottmyr, Tjenesteenhetsleder, +47 975 77 212, oystein.skottmyr@politiet.no

Arbeidssted

Gamle Kragerøvei 9

3770 Kragerø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Øst politidistriktReferansenr.: 4765409931

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.03.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Gamle Kragerøvei 9, 3770 Kragerø
Stillingsfunksjon
Ledelse
FINN-kode
340422045
Sist endret
28. feb. 2024 02:51