Inaktiv

PP-rådgjevar

Arbeidsgiver
Vaksdal kommune
Stillingstittel
PP-rådgjevar
Frist
17.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillinga

Stillinga inneheld 50 % PP-rådgjevar og 50 % rettleiar for barnehage.

Som PP-rådgjevar skal du hjelpe barnehagane våre med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at dei lukkast med å tilrettelegge for barn med særskilte behov.

Du skal og utarbeide sakkunnige vurderingar knytt til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

Som rettleiar for barnehage skal du saman med styrarane og pedagogane utvikle kvaliteten på det ordinære barnehagetilbodet. 


Arbeidsoppgaver
 • Utgreia behov for spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og utarbeida sakkunnig vurdering
 • Rettleia personale i barnehagar og skular
 • Elever over 15 år, føresette, barnehagar, skuler og andre tverrfaglige tenester kan ta kontakt med PP-tjenesta for råd og rettleiing
 • Støtta barnehagane i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og vera aktiv bidragsytar i laget rundt barnet
 • Bidra i nettverksarbeid, gjennomføra kompetanseutiklingstiltak og anna systemretta utviklingsarbeid
 • Bidra i tverrfagleg og tverretatleg samarbeid, knytt til einskilde born og nettverksarbeid
 • Leiarstøtte til styrarane

Det må reknast med endringar i oppgåver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpassingar som følgje av kontinuerleg utvikling av tenesta.


Kvalifikasjonskrav
 • Barnehagelærarar med erfaring frå barnehagesektoren.
 • Erfaring frå spesialpedagogisk arbeid og/eller arbeid i PP-tenesta  
 • Gode ferdigheiter i norsk munnleg og skriftleg er ein føresetnad
 • Kompetanse innan organisasjon og endringsleiing er ynskjeleg
 • Rettleiing -og rådgjevingskompetanse på gruppe, klasse- og barnehage/skulenivå er ynskjeleg
 • Kartleggingskompetanse er ynskjeleg

Vi tilbyr
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. 
 • Arbeidsplassar kor verdiane respekt, tillit, kompetanse, løysingsorientert står i fokus 
 • Spanande og utfordrande stillingar 
 • Gode og kvalifiserte fagmiljø 
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Gratis parkering

Om oss

Vi tilbyr spanande moglegheiter for utvikling og karriere. Gjennom sitt engasjement bidreg våre tilsette kvar dag til at Vaksdal er ein god kommune å leve, bu og arbeide i. Vi er opptatt av innovasjon og er langt framme på digitalisering. Du finn oss sentralt, mellom Voss og Bergen. Det er enkelt å reisa hit med tog og bil. 


Sektor
Offentlig
Sted
Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Rådgivning, Saksbehandler
FINN-kode
340325097
Sist endret
28. feb. 2024 02:53