Inaktiv

Sommervikar som fengselsbetjent ved Telemark fengsel Kragerø avdeling

Arbeidsgiver
Telemark fengsel
Stillingstittel
Sommervikarer som fengselsbetjent ved Telemark fengsel Kragerø avdeling
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Om stillingen

Ved Telemark fengsel Kragerø avdeling er det behov for vikarer for å få avviklet sommerferien. For å være i betraktning må du kunne delta på en fastlagt opplæring som starter opp lørdag 25.05 og søndag 26.05 fra 0900 til 1700 begge dager. Dette vil foregå i Kragerø fengsel. Mandag 27.05 må dere møte i Skien fengsel kl. 12 for utlevering av uniform. Du går 4 opplæringsvakter i uke 22 til 25. Det blir videre opplæring i fysisk maktanvendelse 3.06, 4.06 dette foregår i Skien fengsel. 11.06 opplæring i dataprogrammer foregår i Kragerø.  17.06, og 18.06 fysisk maktanvendelse - dette foregår i Skien. 19.06 medisinkurs og kurs i prøvetakning foregåri Skien. 21.06 blir det kurs i  førstehjelp i Kragerø fengsel

 En betjent skal ha evne til å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet, evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og veiledning av de innsatte.


Arbeidsoppgaver
 • utføre tjenesten i henhold til gjeldende regelverk og instrukser
 • bistand og veiledning til innsatte i forhold til straffegjennomføring
 • ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet
 • utføre daglige gjøremål på avdelingen

Det må påregnes modulbasert HMS opplæring i sikkerhet.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • du må oppfylle kravene til opptak ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som du finner her: www.krus.no/opptakskrav
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du må ha god fysisk helse. Dette er nødvendig for å ivareta din og andres sikkerhet. Relevante spørsmål om helse vil derfor bli stilt ved intervju 
 • du må ha nødvendige modenhet og personlig egnethet for å tjenestegjøre i kriminalomsorgen
 • førerkort klasse B
 • du må ha ren vandel

 


Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til sikkerhetstenkning og grensesetting
 • evne til å veilede og motivere mennesker i en vanskelig situasjon
 • gode holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og yrkesetiske retningslinjer
 • evne til å følge regler og prosedyrer
 • evne til å arbeide målrettet, både selvstendig og som del av et team
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Sommervikarer i lønnes i lønnstrinn 25 til 41 (kr. 374 000 til kr. 443 000 pr år) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Kragerø fengsel Anne Stine Frøvik telefonnr
33 20 77 85 eller mobil 98 64 43 37.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.
 


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
6
Sted
Telemark fengsel Kragerø avdeling, 3770 Kragerø
Stillingsfunksjon
Sikkerhet, Annet, Vakt og sikkerhet
FINN-kode
340311235
Sist endret
28. feb. 2024 02:54