Inaktiv

Sommervikarer til Helse- og omsorg 2024

Arbeidsgiver
Kragerà  à  à  à ¸ kommune Sykehjem og bokollektiv
Stillingstittel
Sommervikarer helse og omsorg 2024
Frist
01.03.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Flere av våre avdelinger har behov for flere ferievikarer i sommer! Vi trenger leger, sykepleiere, vernepleiere, legestudenter, helsesekretærer, fagarbeidere, helsefag studenter/elever og assistenter som ferievikarer i omsorgsboliger for eldre, bofellesskap for funksjonshemmede, avlastningsbolig for barn/unge, Marienlyst sykehjem, hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien, Legevakt/LAR, legekontor og Psykisk helse- /rus-team i ukene 26 – 31. Søknad fremmes elektroniske via våre hjemmesider.

Vi kan tilby:

En spennende sommerby med konserter, utstillinger og flotte bademuligheter.

Du vil få god opplæring.

Du vil jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer.

Ønsker du å jobbe som vikar i våre ambulante tjenester må  du ha førerkort klasse B.


Du bør spesifisere hvor du ønsker å jobbe i søknaden.Tilsetting finner ellers sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2 % av brutto lønn.

Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder psyk helse/rus og hjemmetjeneste: Stella Syvertsen mobnr: 99205787

Virksomhetsleder omsorgsbolig for eldre og bofelleskap for psykisk utviklingshemmede: Benedicte Baugstø mobnr: 92262408

Virksomhetsleder institusjon og bokollektiv for demens: Helene Moen Nesodden mobnr:91822907

Virksomhetsleder Legevakt, legekontor og kommunale legeoppgaver: Merete Kimestad mobnr: 91678065

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Gamle Kragerà  à  à  à ¸vei 30 og 32, 3770 Kragerø
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
340075727
Sist endret
28. feb. 2024 02:58