Inaktiv

Barne- og ungdomsarbeidarar i grunnskulen

Arbeidsgiver
Kvinnherad kommune Sektor oppvekst
Frist
04.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Omtale av stillinga

Kvinnherad kommune søkjer etter barne- og ungdomsarbeidarar ved fleire av skulane. Vi er på jakt etter engasjerte og fagleg dyktige personar som ynskjer å bidra til lærelyst og godt skulemiljø! Kvinnherad kommune har stort fokus på samarbeid for eit godt og trygt miljø for elevar, der alle jobbar saman for å skape ein god oppvekst. Vi vil at elevane skal møte ei opplæring som gir meistring, lyst til å lære, og som ruster dei for ei framtid i stadig utvikling. Det er behov for barne- og ungdomsarbeidarar ved fleire barne- og ungdomsskular. Som søkjar må du skriva om du søkjer på ein bestemt skule, eller om du vil stå på søkjarlista til fleire skular. Det kan verte ledige stillingar på andre skular, òg. Ta kontakt direkte med skulane dersom du har spørsmål.

 

Malmanger skule

 

Kjersti Berge,           

tlf 415 57 425

Skarveland skule og SFO

 

Anne-Grethe K Berge,

tlf 938 95 748

Åkra skule og SFO

 

Bjørn Rune Bergane, 

tlf 994 28 732

Hatlestrand heildagsskule

 

Lilli Britt Urheim,       

tlf, 924 44 514

Husnes ungdomsskule

 

Hjørdis Østerbø,         

tlf 989 04 019

   

 

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging og støtte av barn/enkeltelevar/grupper
 • Utviklingsarbeid i samsvar med overordna planar
 • Delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetar/opplegg i samråd med pedagog
 • Aktivitetar utanfor arbeidsplassen, til dømes ekskursjonar og turar
 • Personleg stell og tunge løft kan inngå i stillinga
 • SFO

Kvalifikasjonar

 • Ynskjeleg med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget
 • Relevant erfaring kan kompensera for manglande utdanning
 • Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med barn og unge

Personlege eigenskapar

 • Er tydeleg og konsekvent som vaksen ovanfor barn og unge
 • Er lærevillig og utviklingsorientert
 • Bør ha gode samarbeidsevner, er positiv og møter kollegaer, barn, foreldre/føresette med respekt og forståing
 • Er positiv, lojal og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Generell god helse

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Vi tilbyr

 • Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML
 • Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP
 • Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd
 • Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø
 • Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
340067603
Sist endret
28. feb. 2024 02:57