Inaktiv

Barnehagelærerar 2024/2025 - fast/vikar

Arbeidsgiver
Barnehagane i Midt-Telemark
Stillingstittel
Barnehagelærerar 2024/2025 - fast/vikar
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi søkjer etter deg som er engasjert, løysningsorientert og er raus og som jobber med hjertet!

Det er 3 kommunale barnehagar i Midt-Telemark kommune:

 • Folkestad barnehage er ein barnehage med 4 avdelingar. Barnehagen er omgitt av flott natur, i og rundt barnehagen, og ligg i Folkestadfeltet.
 • Bøhamna og Gullbring barnehage er begge barnehagar med 4 avdelingar. Barnehagane er sentrumsnære og har Universitetet i Søraust-Noreg og Evjudalen i nærmiljøet sitt. 

Alle barnehagane i Midt-Telemark kommune har ei felles satsing på Trygghetssirkelen (COS-P). Dette er ei satsing gjennom Regional kompetanseheving. I tillegg er barnehagane ein del av Kompetanseløftet for spesialpedagogisk arbeid og inkludering

Spesifiser under spørsmål kva for barnehage du søkjer på.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med styrar i aktuell barnehage du ønskjer å søke på.Arbeidsoppgåver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanen og barnehagens årsplan
 • Bidra til vidareutvikling av pedagogisk praksis gjennom refleksjon-, prosess- og planarbeid
 • Bidra aktivt i vidareutvikling av barnehagens læringsarena
 • Bidra til omsorg, tryggheit, utvikling og læring for barna
 • Samarbeide med og veilede anna personale
 • Samarbeide med PPT, barnevern, helsesjukepleiar og andre instansar som er involvert i arbeidet med barna
 • Skape eit godt leike- og læringsmiljø for barna
 • Leggje til rette for og oppretthalde eit godt foreldresamarbeid

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjonar

 • Godkjent barnehagelærarutdanning.
 • Ved mangel på kvalifiserte søkjarar vil andre med relevant utdanning og erfaring bli vurdert.

Ønska kompetanse

 • Ønskjeleg med erfaring frå arbeid med barn i barnehage.

Særskilde krav

 • Krav om politiattest, jf. Barnehageloven § 30. Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.

Personlege eigenskapar

Midt-Telemark kommune trenger ansatte som vil være med å utvikle barnehagen, har rause holdninger og er fleksible i kvardagen.

 • Evne til inntonig i samspel med barn og vaksne
 • God på relasjonsbygging -
 • Tydeleg og strukturert
 • Fleksibel, samarbeidsvillig, raus og kreativ
 • Du må vere nysgjerrig og like utfordringar
 • Aktiv og positiv bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø
 • Evne til å mestre ein hektisk kvardag 

Vi legg stor vekt på at søkjarane er personleg eigna.

Vi tilbyr

 • Utviklingsorentera barnehagar med dyktige ansatte
 • Fokus på helsefremmande arbeidsmiljø og skape trivsel på arbeidsplassen
 • Fokus på tidleg innsats og tverrfagleg arbeid
 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Tone Forberg, Styrar Folkestad barnehage, 95871091

Line-Cecilie Haugerud, Konst. styrar Folkestad barnehage, 90784260

Ingvild Tovslid Aase, Styrar Gullbring barnehage, 91992946

Astrid Hegna, Styrar Bøhamna barnehage, 97101988

Arbeidsstad

Hellåsen 2

3804 Bø i Telemark

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4763887753

Stillingsprosent: 100%

Anna

Startdato: 15.08.2024

Søknadsfrist: 26.02.2024


Sted
Hellåsen 2, 3804 Bø i Telemark
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Pedagogisk leder, Barnehage / Barnehagelærer
FINN-kode
340042902
Sist endret
12. feb. 2024 11:20