Inaktiv

Ferievikarer innen helse og velferd

Arbeidsgiver
Brønnøy kommune
Stillingstittel
Ferievikarer innen helse og velferd
Frist
04.03.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Om stillingen

Brønnøy kommune har behov for ferievikarer primært i perioden 20.06.2024 - 04.09.2024. Ferievikarer som jobber minimum 6 uker sammenhengende i tidsperioden uke 26-33 får en bonus på kr. 10 000,-

Vi setter stor pris på nysgjerrighet og engasjement. Vi vektlegger et sosialt og hyggelig arbeidsmiljø. Hos oss vil du få mulighet for faglig og personlig utvikling. Ferievikarer innen helse inngår i turnus med helgearbeid.

Du kan få ferievikariat innen:

 • Brønnøy sykehjem som omfatter 2 avdelinger og natt (egne bogrupper for personer med demens, egen korttids-bogruppe og tre langtidsbogrupper)
 • Brønnøy sentralkjøkken
 • Hjemmebaserte tjenester som omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, BPA, miljøterapi tjeneste og boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i Brønnøysund.
 • Velfjord omsorgssenter omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste.
 • Legesenter
 • Aktivitet og mestring

Vi oppfordrer spesielt sykepleiere og sykepleiestudenter til å søke, men har også behov for vernepleiere- og vernepleierstudenter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, miljøarbeidere, helsefagelever, kokk med fagbrev og ufaglærte med erfaring innen pleie og kjøkken.  

Ferievikarer til legesenteret: bioingeniør, sykepleierstudent og legestudent.

Aktivitet og mestring: fysioterapeut/student, ergoterapeut/student

Som søker bør du spesifisere i hvilken tidsperiode du kan jobbe og hvor du helst vil jobbe.

Søker må være fylt 18 år.

 


Arbeidsoppgaver

Sykehjem/Hjemmetjeneste/Miljøterapi:

 • Daglig pleie og omsorg
 • Oppgaver tilpasset utdanning og kvalifikasjoner
 • Observasjoner
 • Aktivisering
 • Veiledning i ADL

Legesenter:

 • Bioingeniør/student: Prøvetaking, analysering og pakking/forsendelse
 • Sykepleierstudent/legestudent: Betjene skranke, sentralbord, elektronisk behandling av pasientopplysninger, henvendelser og assistere ved skiftestue

Sentralkjøkken:

 • Tilberedning av måltider
 • Pakking og utkjøring av måltider
 • Kantinedrift

Enhet for aktivitet og mestring:

 • Individuell fysioterapi til voksne/eldre hjemmeboende og institusjonsbeboere (under veiledning dersom ikke autorisert)
 • Treningsgrupper

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 •  Interesse for helse- og omsorgstjenester
 • Ønskelig med helse- og sosialfaglig utdanning/kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
 • Gode norskkunnskaper
 • Søkere til hjemmebaserte tjenester og kjøkken bør ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives i å jobbe i et miljø med høyt tempo
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, være nøyaktig, fleksibel og lojal i arbeidet

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)


Vi tilbyr
 • Ferievikarer som jobber minimum 6 uker sammenhengende i tidsperioden uke 26-33 får en bonus på 10 000,-
 • Gode arbeidsforhold og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidshverdager
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingene?

Ta gjerne kontakt med oss!

Brønnøy sykehjem:

 • Avdelingsleder Avd. 1 og natt, tlf. 750 12 921
 • Konst. avdelingsleder Avd. 2, Rune Foss, tlf. 750 12 922
 • Enhetsleder sykehjem, Sandra Ediassen, tlf. 750 12 911

Fellesfunksjoner (sentralkjøkken, aktivitet og mestring og legesenter):

 • Kjøkkensjef Gunnhild Johansen, 750 12 692
 • Avdelingsleder aktivitet og mestring Hanne Solberg tlf  947 86 428
 • Enhetsleder fellesfunksjoner, Tonje Johansen, tlf. 992 53 706

Hjemmebaserte tjenester:

 • Avdelingsleder hjemmetjenesten sone nord, Karina Lande, tlf. 750 12 906
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten sone sør, Evy Lande, tlf. 750 12 909
 • Hjemmetjenesten sone øst, Velfjord, Gunn Johanne Skår, tlf. 908 04 946
 • Enhetsleder hjemmetjenesten, Elin Anita Pettersen, tlf. 750 12 337

Miljøterapitjenester:

 • Avdelingsleder MT-tjenesten (Ambulant tjeneste/Farmenveien boenhet), Bente Solås, tlf. 957 69 364
 • Avdelingsleder MT-tjenesten (Tauterhaugen og Jektskipperveien boenhet), Ingrid Andersen, tlf. 905 05 619
 • Enhetsleder MT-/ROP-tjeneste, Ann Kristin Lorentsen tlf. 941 85 017

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.


Sektor
Offentlig
Sted
Skules vei 13, 8904 Brønnøysund
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
339970633
Sist endret
28. feb. 2024 02:46