Inaktiv

Helsefagarbeider - 100 % fast stilling

Arbeidsgiver
Solbakken bu og avlastning
Stillingstittel
Helsefagarbeider
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Solbakken bu og avlastning er ein arbeidsplass med fokus på gode kvardagar.
Me bistår ulike teneste mottakarar i ulike aktivitetar for å gje innhaldsrike og meiningsfulle dagar. Aldersspenn er frå ca. 2 år – 60år.

Solbakken har fem leilighetar for fastbuande, og har omlag. 10 barn på avlastning (hovudsakleg kveld og helg). Vi er også ute hos heimebuande tenestemottakar og bistår i dagleglivets gjeremål i ulik grad.  
I arbeidet legger vi vekt på brukarmedvirkning og individuell tilrettelegging.
Solbakken har ei stor og flott personalgruppe med brei tverrfagleg bakgrunn.

Har du lyst til å være med i gjengen vår ved Solbakken og bidra med å forme tenesten og dagane sammen med oss, så er du hjertelig velkommen til å søke hos oss.

Vi er ein bustad med eit spennande fagfelt innan målretta miljøarbeid.Arbeidsoppgåver

Arbeidet rettar seg mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne.

 • Bidra til dagleg omsorg, gje sosial støtte og rettleiing
 • Målretta miljøarbeid  
 • Oppfølging av Helse og omsorgstjenestelova Kapittel 9
 • Legge til rette for eigen meistring, opplæring og trening
 • Vedlikehalde ferdigheitar og etablere nye ferdigheiter
 • Gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnerar

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeider

Ønska kompetanse

 • Erfaring fra arbeid med målretta miljøarbeid i tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne
   
  Særskilde krav
 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

Vi søker etter deg som er:

 • positiv
 • pålitelig
 • engasjert
 • samarbeidsvillig
 • trygg i rollen
 • tålmodig

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Ingrid Lømo Ånesen, Avdelingsleiar, 41178658

Torunn Hesthag, Einingsleiar, +47 45438072

Arbeidsstad

Gamleveg 112

3802 Bø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4766463144

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.03.2024

Søknadsfrist: 26.02.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Gamleveg 112, 3802 Bø i Telemark
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
339910222
Sist endret
12. feb. 2024 11:20