Inaktiv

Helgestillingar i Tilrettelagte tenester

Arbeidsgiver
Øystre Slidre kommune
Stillingstittel
Helgestillingar i Tilrettelagte tenester
Frist
03.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi yter tenester til menneske med ulike bistandsbehov i alle aldrar. Arbeidet er svært allsidig, og kan variere mellom alt frå bistand til dagleglivets aktivitetar til fritidsaktivitetar og avlastning for born og ungdom. Tenesta er aukande, og det er særleg behov for medarbeidarar som ynskjer å arbeide med born og ungdom/unge vaksne. Hovudbasen ligg i Brennebakkin på Heggenes, og vi har avlastningsbustad for born i gamle Tingvang barnehage.

Vi har fleire ledige helgestillingar. Arbeidet kan vere både på dagtid, kveldstid og natt.

Vi søkjer særleg deg som har helsefagleg utdanning, men andre interesserte og studentar er også velkomne til å søke. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!Arbeidsoppgåver

 • Arbeid i bustad for menneske med utviklingshemning og ulike bistandsbehov, eller i avlastningsbustad for born og unge
 • Utøve målretta miljøarbeid
 • Hjelpe og rettleie tenestemottakarar i daglege gjeremål og vere med på fritidsaktivitetar
 • Medikamenthandtering

Kvalifikasjonar

 • Relevant  3-årig høgskuleutdanning
 •  Fagbrev som helsefagarbeidar eller barne- og ungdomsarbeidar
 • Om du ikkje har relevant utdanning, er du velkommen til å søke om du er nysgjerrig på, og motivert for,  å jobbe i tenesta vår. Har du lite erfaring vil du få god opplæring og oppfølging
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Du bør ha førarkort for bil
 • Godkjent politiattest må framleggast før du startar

Personlege eigenskapar

 • Du må vere etisk reflektert, møte alle med respekt og ha brukaren sin sjølvråderett i fokus
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, ta initiativ, vere løysningsorientert og lærevillig
 • Vere fleksibel, positiv, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner
 • Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr

 • God  opplæring og veiledning
 • Opplæring i fagsystem
 • Engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar
 • God pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Maren Hvitmyhr, Avdelingsleiar Tilrettelagte tenester, +47 90074703

Arbeidsstad

Bygdinvegen 1989

2940 HEGGENES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Øystre Slidre kommuneReferansenr.: 4765459229

Stillingsprosent: 23,59, 14, 21, 20, 22,76%

Fast

Søknadsfrist: 03.03.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
339524432
Sist endret
28. feb. 2024 03:02