Inaktiv

Vil du bli lærling i Kvinnherad kommune?

Arbeidsgiver
Kvinnherad kommune Lærling
Frist
01.03.2024

Beskrivelse

Frå hausten 2024 er det ledige læreplassar i Kvinnherad kommune, oppstart medio august.

Kvinnherad kommune søkjer etter lærlingar i desse faga: 

 • Helsefagarbeidar
 • Barne- og ungdomsarbeidar
 • IT

Det er ynskjeleg at søkjar har:

 • gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 innanfor det aktuelle faget
 • du kan og søkje dersom du har tatt påbygg etter Vg2 eller på anna måte er kvalifisert til å bli tatt opp som lærling
 • dokumentert fråvær
 • er positiv, omgjengeleg og samarbeidsvillig
 • har interesse for faget

 

Som lærling hos oss får du:

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Oppfølging av fagleg leiar og instruktør
 • Intern opplæringsplan i henhold til opplæringslova
 • Evaluering undervegs i læretida
 • Godt arbeidsmiljø
 • Garantert full stilling for helsefagarbeidar- og barne- og ungdomsarbeidarlærlingar ved fullført fagbrev etter ordinær læretid og etter gitte kriterier.


Arbeidsoppgåver

 • Delta i opplæringa gjennom å løyse oppgåver i praksis
 • Delta i opplæringa gjennom å løysa teoretiske oppgåver etter læreplanen i faget
 • Utøva verdiskaping i lærefaget gjennom sjølvstendig arbeid
 • Detlek aktivt for å nå mål i opplæringa og delta i planlegginga og vurdering av eiga læringsarbeid


Sjølv om du er registrert i Vigo, ber vi om at du søkjer her. 

 

 Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju).

Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje

skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta

offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje

søknaden din.


Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.


Det er krav om gyldig politiattest for helsefagarbeidar - og barne- og ungdomsarbeidarlærlingar. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova §

10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
339062308
Sist endret
28. feb. 2024 03:06