Inaktiv

Tilkallingsvikarar i Tilrettelagte tenester

Arbeidsgiver
Øystre Slidre kommune
Stillingstittel
Tilkallingsvikarar i Tilrettelagte tenester
Frist
30.04.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Tilrettelagte tenester søkjer tilkallingsvikarar!

Vi yter tenester til menneske med ulike bistandsbehov i alle aldrar. Arbeidet er svært allsidig, og kan variere mellom alt frå bistand til dagleglivets aktivitetar til fritidsaktivitetar og avlastning for born og ungdom. Tenesta er aukande, og det er særleg behov for medarbeidarar som ynskjer å arbeide med born og ungdom/unge vaksne. Hovudbasen ligg i Brennebakkin på Heggenes, og vi har avlastningsbustad for born i gamle Tingvang barnehage.

Det er behov for vikarar både på helg og kvardag, samt dagtid, kveldstid og natt. Arbeidstid er etter behov og blir avtala med leiar. 

Om du er nysgjerrig på arbeid i tenesta vår og har spørsmål, ta gjerne kontakt! Aktuelle kandidatar blir kontakta fortløpande, og personleg eignaheit blir tillagt stor vekt.

 Arbeidsoppgåver

 • Arbeid i bustad for menneske med utviklingshemning og ulike bistandsbehov, eller i avlastningsbustad for born og unge
 • Utøve målretta miljøarbeid
 • Hjelpe og rettleie tenestemottakarar i daglege gjeremål og vere med på fritidsaktivitetar
 • Medikamenthandtering

Kvalifikasjonar

 •  Relevant  3-årig høgskuleutdanning
 •  Fagbrev som helsefagarbeidar eller barne- og ungdomsarbeidar
 • Om du ikkje har relevant utdanning, er du velkommen til å søke om du er nysgjerrig på å jobbe i tenesta vår. Har du lite erfaring vil du få god opplæring og oppfølging. Det viktigaste er at du er motivert for denne type arbeid, og for å tilegne deg kunnskap
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Du bør ha førarkort for bil
 • Godkjent politiattest må framleggast før du startar

 

Personlege eigenskapar

 • Du må vere etisk reflektert, møte alle med respekt og ha brukaren sin sjølvråderett i fokus
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, ta initiativ, vere løysningsorientert og lærevillig
 • Vere fleksibel, positiv, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner
  Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr

 • God  opplæring og veiledning
 • Opplæring i fagsystem
 • Engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar
 • God pensjonsordning 

Kontaktinformasjon

Maren Hvitmyhr, Avdelingsleiar Tilrettelagte tenester, 90074703

Arbeidsstad

Bygdinvegen 1989

2940 HEGGENES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Øystre Slidre kommuneReferansenr.: 4763021875

Stillingsprosent: 0%

Vikar

Søknadsfrist: 30.04.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
339048882
Sist endret
20. mars 2024 07:32