Inaktiv

100 % Lærling

Arbeidsgiver
Skiptvet kommune Helse- og Mestring
Stillingstittel
Lærling helsefagarbeider og ernæringskokk
Frist
20.03.2024
Ansettelsesform
Lærling

Beskrivelse

Ønsker du å bli lærling i Skiptvet kommune?

Helse- og mestring i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

 

Skiptvet kommune er godkjent lærebedrift. Helse- og mestring søker 2 lærlinger, en i helsefagarbeiderfaget og en i ernæringskokkfaget.
Les mer om omsorgstjenesten på kommunens hjemmeside, www.skiptvet.kommune.no

Kvalifikasjoner/utdanning
For å få ordinær læreplass (2 år i bedrift) må du ha fullført VG1 og VG2 innenfor det aktuelle faget. 

Personlige egenskaper

  • Engasjement og interesse for faget, motivasjon, samarbeidsevne og vilje til læring
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Tiltredelse

Oppstart ca. 1. september 2024.

Vi tilbyr
Skiptvet kommune har lang erfaring som godkjent lærebedrift med høy suksessfaktor.

Som lærling hos oss får du:

  • Lærekontrakt og arbeidsavtale.
  • Tett oppfølging/veiledning av våre kvalifiserte faglige ledere og instruktører.
  • Intern opplæringsplan i henhold til opplæringsloven.
  • Skriftlig og muntlig evaluering underveis i læretiden.
  • Et godt og trygt læringsmiljø.
  • God integrering av både det faglige og sosiale felleskapet på arbeidsplassen.
  • Mulighet for å få jobb i etterkant av bestått fagprøve.

Arbeidsoppgaver

  • Læretiden består av opplæringstid og verdiskapningstid.

 

  Politiattest må framlegges før tiltredelse

 

 Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 

 

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Sollia 1, 1816 Skiptvet
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Annet
FINN-kode
339042160
Sist endret
28. feb. 2024 03:06